Follow
Басанцов Ігор orcid id 0000-0002-3608-8900
Басанцов Ігор orcid id 0000-0002-3608-8900
професор кафедри фінансів і підприємництва, Сумський державний університет
Verified email at biem.sumdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України
ІВ Басанцов
Вид-во СумДУ, 2008
472008
Екологiчний аудит в Українi: актуальнiсть, проблемнi питання та напрями удосконалення
ІВ Басанцов, ОС Пантелейчук
Видавництво СумДУ, 2010
442010
Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти: монографія
ІВ Басанцов
К.: Вид. дім" Корпорація, 2006
412006
Інститут державного фінансового контролю: вдосконалення на часі
І Басанцов
Фінансовий контроль, 48, 2009
262009
Модернізація системи державного фінансового контролю України
ІВ Басанцов
Економiчний часопис-XXI, 78-81, 2014
25*2014
Теоретичні і методичні основи оцінки ефективності державного фінансового контролю
ІВ Басанцов
Видавництво СумДУ, 2004
242004
Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України
ІВ Басанцов, ОМ Галайко
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 35-41, 2011
222011
Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту
ТД Косова, ІВ Басанцов
Фінанси України, 26-32, 2000
222000
Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії
ІВ Басанцов, ОО Зубарева
Сумський державний університет, 2016
202016
Analysis of the innovative development directions for industrial enterprises
OO ZAKHARKIN, IV BASANTSOV, IO MYROSHNYCHENKO
Revista Espacios 40 (27), 2019
192019
Стратегічні напрями розвитку системи державного фінансового контролю
ІВ Басанцов
Видавництво СумДУ, 2011
172011
Система фінансового контролю в Україні
ІВ Басанцов
Фінанси України, 132-139, 2005
142005
Public-private partnership as an effective tool in R&D activity
O Zakharkin, I Basantsov, V Shcherbachenko
Proceedings of the 33rd International Business Information Management …, 2019
112019
Розвиток державного фiнансового контролю в умовах ринкової економiки України: дис.… д-ра екон. наук: 08.00. 08.-Iрпiнь, 2008.-382 с
IВ Басанцов
112008
Стандартизація фінансового контролю як один із початкових етапів реформування контрольної системи України
ІВ Басанцов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
112003
Sutnist i kryterii efektyvnosti systemy sotsialnoho zakhystu
TD Kosova, IV Basantsov
TD Kosova, IV Basantsov//Finansy Ukrainy, 26-32, 2014
102014
Institute of state financial control: improve on-time
I Basantsov
Finansovyy control (Financial control) 4, 44-48, 2009
72009
Rozvytok derzhavnoho finansovoho kontroliu v umovakh rynkovoi ekonomiky Ukrainy
IV Basantsov
The development of public internal financial control in a market economy in …, 2008
72008
Instytut derzhavnoho finansovoho kontroliu: vdoskonalennia na chasi
I Basantsov
Institute for Public Financial Control: Time Improvement]. Finansovyi …, 2009
62009
Derzhavnyy finansovyy kontrol’: Rehional’ni aspekty [State financial control: regional aspects]
IV Basantsov
Kor‑poratsiya, Kyiv, Ukraine, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20