Підписатись
Гогунський В. Д. or  Gogunskii V.
Гогунський В. Д. or Gogunskii V.
ОНПУ, Інститут медичної інженерії, кафедра УСБЖД
Підтверджена електронна адреса в opu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету [doi=10.13140/RG.2.1.1967.8169 …, 2011
104*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності «Управління проектами та програмами»
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем,= dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927 …, 2012
87*2012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3092.8087 …, 2013
82*2013
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2688.7123 …, 2011
78*2011
Основные законы проектного менеджмента; doi: 10.13140/RG.2.1.4988.3609; doi:10.13140/RG.2.1.1711.5606 (en)
ВД Гогунский, СВ Руденко
«Управління проектами: стан та перспективи» : IV міжнар. конф.: 4, 37-40, 2008
64*2008
"Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises [Scopus] doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74905
V Gogunskii, O Kolesnikov, K Kolesnikova, D Lukianov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (2 (82)), 4-10, 2016
63*2016
Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці
ЮС Чернега, ВД Гогунський
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10/61), 83-85, 2013
61*2013
Markov model of risk in the life safety projects = doi.org\10.13140/RG.2.1.2095.8166
VD Gogunsky, YS Chernega, ES Rudenko
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 2 (41), 271-276, 2013
60*2013
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1509.0642 …, 2012
57*2012
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД = doi.org\10.13140/RG.2.1.2352.8403
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту. 16, 9-13, 2009
57*2009
Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system [Scopus = http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.80769]
O Kolesnіkov, V Gogunskii, K Kolesnikova, D Lukianov, T Olekh
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (9/83), 20-26, 2016
562016
Scientometric database: characteristics, opportunities and challenges
SD Bushuev, AA Beloschytsky, VD Gogunsky
Management of development of complex systems. 18, 145-152, 2014
53*2014
Development of the method for the optimal management of occupational risks [SCOPUS]
А Bochkovskii, V Gogunskii
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (3/93), 6-13, 2018
522018
SCOPUS та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 5 (119), 27-40, 2014
51*2014
Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій
ВО Вайсман, ВД Гогунський
Економіст – 2011.= dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3368.6489 8 (298), С. 11 – 13., 2011
512011
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук'янов
Управління розвитком складних систем, 2013
492013
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2668.7440
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем - 16, 96-99, 2013
492013
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та. = doi.org\10.13140/RG.2.1.1500.8724, 31-34, 2005
482005
Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації = doi.org\10.13140/RG.2.1.3081.9286
ГО Оборський, ВД Гогунський
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві 1 (2), 5-22, 2013
44*2013
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів = doi.org\10.13140/RG.2.1.4414.1526
ВД Гогунський, ДВ Лукьянов, ОВ Власенко
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10/55), С. 26-28, 2012
442012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20