Галина Григорівна Гриценко, Галина Григорьевна Гриценко, Halyna Hrytsenko
Галина Григорівна Гриценко, Галина Григорьевна Гриценко, Halyna Hrytsenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Verified email at beer-co.com - Homepage
TitleCited byYear
Множинність осіб у цивільно-правовому зобов’язанні
ГГ Гриценко
спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право …, 2015
42015
Сближение институтов третьих лиц и множественности лиц в гражданско-правовом обязательстве
ГГ Гриценко
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, jurnal.org/articles …, 2013
42013
Зобов’язання з обов’язковою множинністю осіб та зобов’язання, в яких вона неможлива
Г Гриценко
Юридична Україна, 60-64, 2013
42013
Особливості виконання часткових зобов'язань
ГГ Гриценко
Юридична Україна, 63-67, 2014
32014
Припинення солідарних зобов’язань зарахуванням
Г Гриценко
Юридична Україна, 32-35, 2015
22015
Окремі питання виконання солідарних забов'язань з активною та пасивною множинністю осіб
ГГ Гриценко
Підприємництво, господарство, право, 28-31, 2014
12014
До питання про кількість та стан учасників складних зобов’язальних правовідносин
ГГ Гриценко
Університетські наукові записки, 108-113, 2008
12008
Виконання зобов’язань із множинністю осіб за цивільним законодавством України
ВМ Слома
Прикарпатський юридичний вісник, 67-69, 2016
2016
Види зобов’язань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн
ГГ Гриценко
Форум права, 77–83-77–83, 2016
2016
Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов’язанні
Г Гриценко
Юридична Україна, 65-71, 2016
2016
МНОЖИННІСТЬ ОСІБ У СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
ГГ Гриценко
Редакційна колегія, 51, 2016
2016
Правова природа вимог, що виникають унаслідок припинення солідарного зобов'язання
ГГ Гриценко
Підприємництво, господарство, право, 96-99, 2013
2013
Деякі особливості виконання зобов'язань з пасивною солідарністю
ГГ Гриценко
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина, 27-29, 2013
2013
Етична складова правової культури юриста
ГГ Гриценко
Особистість. Суспільство. Право, 503-506, 2012
2012
Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої
Страйд : ФО-П Лисяк Л. С., 2012
2012
Неподільність предмету зобов'язання
ГГ Гриценко
Конституція України - основа модернізації держави і суспільства, 98-101, 2011
2011
Множинність осіб у праві власності
ГГ Гриценко
Актуальні проблеми правознавства: питання історії, теорії та практики, 67-70, 2011
2011
Множинність осіб у відносинах спільної власності
ГГ Гриценко
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку, 2010
2010
Множинність осіб у вексельних зобов'язаннях
ГГ Гриценко
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених, 270-272, 2010
2010
Встановлення солідарності в різних зобов'язаннях через неподільність їх предмету
ГГ Гриценко
Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики, 59-64, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20