Сливенко Вячеслав Альбертович
Сливенко Вячеслав Альбертович
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств
ВА Сливенко, АО Єрмакова
Ефективна економіка, 2018
32018
Новації у сфері управління діяльністю прокуратури
V Slivenko
European Journal of Management Issues 24 (6), 123-130, 2016
32016
Тенденції та проблеми розвитку міжнародного туризму на сучасному етапі
ВА Сливенко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
32014
Аналіз сучасного стану та пріоритетів розвитку ділового туризму в Україні
ВА Сливенко, Т Подорожко, В Шишкіна
Ефективна економіка, 2019
2*2019
Шляхи активізації вітчизняного гастротуризму на міжнародному туристичному ринку
ВА Сливенко, А Долгієр, К Хрулькова
Ефективна економіка, 2019
22019
Problems of reforming the law enforcement system of the state: an innovative method of motivation of staff
VА Slivenko, АV Slivenko
Вісник ДНУ. Серія: Менеджмент інновацій, 10-16, 2015
22015
Еволюція більшовицьких поглядів на злочинність та правоохоронну діяльність у 1920-х рр.
ВА Сливенко
Проблеми політичної історії України, 131-136, 2015
22015
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії
V Slivenko
European Journal of Management Issues 22 (3), 93-99, 2014
22014
Роль міжнародних організацій у боротьбі з транснаціональною економічною злочинністю
ВА Сливенко
Вісник ДНУ. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини …, 2011
22011
Державна політика у сфері боротьби з кримінальною злочинністю на Півдні України в 1921-1928 рр.: дис… кандидата іст. наук: 07.00. 01/Сливенко В’ячеслав Альбертович …
ВА Сливенко
Грані, 2006
22006
Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготівельних кампаній 1927-1929 рр.
ВА Сливенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, 42-45, 2016
12016
Формирование новой системы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов УССР в 1920-е гг.(по материалам милиции Екатеринославщины)
ВА Сливенко
ВГУ имени ПМ Машерова, 2015
12015
Інноваційні підходи до вирішення проблем безпеки в туризмі
VA Slivenko
Вісник Дніпропетровського Університету: Менеджмент інновацій 21 (10/3), 44-49, 2013
12013
Інноваційні підходи до вирішення проблем безпеки в туризмі
ВА Сливенко
Вісник ДНУ. Серія: Менеджмент інновацій., 44-50, 2013
1*2013
ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В Сливенко, Є Левкович
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 52-53, 2020
2020
НОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ВА Сливенко, ДЄ Коновалова
Young 74 (10), 2019
2019
Історичні передумови появи і поширення туризму у світі
ВА Сливенко
Менеджмент міжнародного туристичного бізнесу. Навч. посіб. / Мешко Н. П. [та …, 2019
2019
Особливості маркетингової політики туристичних підприємств при реалізації специфічних туристичних продуктів (на прикладі темного туризму)
ВА Сливенко, СВ Таран
Економіка і менеджмент – 2019: перспективи інтеграції та інноваційного …, 2019
2019
Перспективні напрями розвитку підприємств - туристичних операторів в умовах глобалізації (з досвіду Японії)
ВА Сливенко, ВП Жигула
Економіка і менеджмент – 2019: перспективи інтеграції та інноваційного …, 2019
2019
Інноваційний вектор розвитку туристичних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі індустріального туризму)
ВА Сливенко, ЄІ Власов
Економіка і менеджмент – 2019: перспективи інтеграції та інноваційного …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20