Dragan Ірина Драган
Dragan Ірина Драган
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні
ІВ Драган
Інвестиції: практика та досвід, 3-6, 2009
222009
Інвестиційна привабливість регіонів
ГВ Сидор, ГІ Давидовська
Сталий розвиток економіки, 184-189, 2015
202015
Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа економічної безпеки національної економіки: монографія
МВ Гаман
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
132008
Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері природокористування
ІВ Драган
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
102015
Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості
ІВ Драган
Економіка та держава, 34-36, 2006
102006
Методологічні засади управління ресурсозбереженням як напряму реалізації державної політики у сфері природокористування
ІВ Драган
ЖДТУ, 2012
92012
Формування еколого-економічного механізму регулювання сфери природокористування в Україні
ІВ Драган
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 31-37, 2011
82011
Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації
ІВ Драган
Економіка та держава, 16-18, 2010
82010
Сучасний стан взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю
ІВ Драган
Держава та регіони, 67-72, 2007
82007
Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійно-жирового під комплексу АПК
ІВ Драган
Автореф. дис. канд. економ. наук, 2008
72008
Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки
ІВ Драган
Агросвіт, 22-27, 2013
62013
Ресурсно-функціональне забезпечення розбудови і запровадження еколого-економічного моніторингу України в контексті сталого розвитку та наближення до стандартів ЄС
Д Ірина
Агросвіт, 3-8, 2013
52013
Інвестиційне забезпечення екологічних проектів суб'єктів господарювання
ІВ Драган
Агросвіт, 41-46, 2019
32019
Правосвідомість як визначальний компонент механізму реалізації кримінальної відповідальності. Sense of Justice as a Determining Component of the Criminal Responsibility
ІВ Драган
32017
Структура інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування
ІВ Драган
Академія митної служби України, 2016
32016
Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти
ОМ Алимов, ІВ Драган
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2016
32016
Системна модернізація механізмів реалізації регіональної екологічної політики
ОМ Алимов, ІВ Драган
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015
32015
Формування стратегічної моделі державного регулювання природокористування в ринкових умовах господарювання в рамках просторового соціально-економічного розвитку
ІВ Драган
Інвестиції: практика та досвід, 57-60, 2013
32013
Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання у сфері використання природно-ресурсного потенціалу
ІВ Драган
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 72-79, 2011
32011
Управління інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання при реалізації екологічних проектів
ІВ Драган
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20