Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, Serhii Silchenko
Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, Serhii Silchenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Строковий трудовий договір
СО Сільченко
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х. 2001, 2001
182001
Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення
СО Сільченко
Х.: Золоті сторінки 204, 2005
172005
Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти
СО Сільченко
Держава і право, 2012
112012
Теоретические аспекты категории" социальный риск" и развитие права социального обеспечения
СА Сильченко
Трудовое право в России и за рубежом, 58-60, 2014
102014
Окремі питання теорії правовідносин соціального страхування
СО Сільченко
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення …, 2013
82013
До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування
С Сільченко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
82009
Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України)
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 46-48, 2004
72004
Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання
СО Сільченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
62009
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика
С Сильченко, Д Архиреев
Підприємництво, господарство і право, 101-104, 2004
62004
Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства
СО Сільченко
Право і безпека, 176-180, 2011
52011
Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації
СО Сільченко
Право України, 47-52, 2012
42012
Правове регулювання пенсійної реформи
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право/СО Сільченко, 141-143, 2010
42010
Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності
СО Сільченко
Актуальні питання інноваційного розвитку, 85-89, 2011
32011
Щодо поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
СО Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 87-90, 2011
32011
Пільги по-європейськи: шляхи реформування соціального законодавства України
СО Сільченко
Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково …, 2006
32006
Трудові правовідносини з молодими спеціалістами
С Сільченко
Право України, 56-59, 1998
31998
Підстави матеріальної відповідальності працівників: що необхідно знати
СО Сільченко
Аудитор України, 247, 2016
22016
Правовые позиции Конституционного Суда Украины как ориентиры нормативноправового регулирования социальнообеспечительных отношений
СА Сильченко
С. А Сильченко, 602-605, 2012
22012
До питання про метод права соціального забезпечення
СО Сільченко
Право і Безпека, 190-194, 2011
22011
Порівняльні дослідження у трудовому праві: деякі методологічні проблеми/СО Сільченко/Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих …
СО Сільченко
X.: Нац. юрид. акад. України, 109-111, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20