Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, Serhii Silchenko
Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, Serhii Silchenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Строковий трудовий договір
СО Сільченко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05 «Трудове право, 2001
182001
Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення
СО Сільченко
Х.: Золоті сторінки 204, 2005
152005
Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти
СО Сільченко
Держава і право, 2012
92012
Теоретические аспекты категории" социальный риск" и развитие права социального обеспечения
СА Сильченко
Трудовое право в России и за рубежом, 58-60, 2014
82014
Окремі питання теорії правовідносин соціального страхування
СО Сільченко
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення …, 2013
72013
Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України)
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 46-48, 2004
62004
Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання
СО Сільченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
52009
Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації
СО Сільченко
Право України, 47-52, 2012
42012
До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування
С Сільченко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
42009
Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності
СО Сільченко
Актуальні питання інноваційного розвитку, 85-89, 2011
32011
Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства
СО Сільченко
Право і безпека, 176-180, 2011
32011
Щодо поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
СО Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 87-90, 2011
32011
Правове регулювання пенсійної реформи
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право/СО Сільченко, 141-143, 2010
32010
Пільги по-європейськи: шляхи реформування соціального законодавства
СО Сільченко
Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково …, 2006
32006
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика
С Сильченко, Д Архиреев
Підприємництво, госп-во і право, 101-104, 2004
32004
Трудові правовідносини з молодими спеціалістами
С Сільченко
Право України, 56-59, 1998
31998
Підстави матеріальної відповідальності працівників: що необхідно знати
СО Сільченко
Аудитор України, 247, 2016
22016
До питання про метод права соціального забезпечення
СО Сільченко
Право і Безпека, 190-194, 2011
22011
Порівняльні дослідження у трудовому праві: деякі методологічні проблеми/СО Сільченко/Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих …
СО Сільченко
X.: Нац. юрид. акад. України, 109-111, 2004
22004
До питання виникнення трудової правосуб’єктності первинних профспілкових організацій і профспілок
СО Сільченко
Актуал. пробл. науки труд. права в сучасних умовах ринк. економ.: матер …, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20