Подписаться
Оксана Годз
Оксана Годз
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтаксична структура прислівникових речень в українській літературній мові
ОВ Годз
ступеня канд. філол. наук: 10.02. 01 «Українська мова»/ОВ Годз, 2013
142013
Аналіз відображення наукових досліджень з проблем освіти і виховання в початковій школі в загальнодержавній реферативній базі даних Україніка наукова
ОВ Годз
Інформаційні технології і засоби навчання, 248-255, 2014
52014
Проблема двоскладного прислівникового речення в сучасному мовознавстві
ОВ Годз, КГ Городенська
Науковий вісник Херсонського державного університету, 35-41, 2008
3*2008
Наші автори
ЮЙ Бабчук, НС Береговенко, ОІ Бугайова, ЗА Білошицька, ...
ISNN 2521-1293 (друкована версія), 185, 2018
2018
Відприслівникові деривати-предикати стану та їхній статус в українському, російському та англійському мовознавстві
О Годз
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2017
2017
Семантика прислівникових речень (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка)
ОВ Годз
Талант Тараса Шевченка: збірник статей конференції, 2016
2016
Структурні та значеннєві різновиди односкладних прислівникових речень із семантикою зовнішнього стану (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка)
ОВ Годз
Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський …, 2015
2015
Cursing as a part of conflict speech genre
Y Demianova
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 191-198, 2014
2014
Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень з підметом у формі родового відмінка
ОВ Годз
Документ, мова, соціум: теорія та практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково …, 2014
2014
«Особливості синтаксичної структури односкладних прислівникових речень зі значенням внутрішнього стану (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка)
ОВ Годз
«Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний та мовознавчий аспекти …, 2014
2014
Особливості формально-синтаксичної структури двоскладних речень із компаративним і суперлативним прислівниковим присудком
ОВ Годз
Міжнародний вісник «Культурологія. Філологія. Музикознавство. Збірник …, 2014
2014
Структурно-семантичні типи двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом
О Годз
Мовознавчий вісник, 235-240, 2010
2010
Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові
ОВ Годз
Мовознавчий вісник, 235-240, 2010
2010
Значеннєві різновиди односкладних прислівникових речень із семантикою зовнішнього стану в сучасній українській мові
ОВ Годз
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2009
2009
Функціонально-семантичні типи двоскладних прислівникових речень в українській мові
ОВ Годз
Лінгвістичні дослідження, 147-155, 2009
2009
ПРЕДИКАТ ДІЇ В РОЛІ ЯДРА БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА ВОКАТИВНОГО РЕЧЕННЯ
КГ Городенської, КО Косенко, ОВ Годз
ББК 81.2 Укр я 43 Л59, 5, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16