Подписаться
Борис Микола
Борис Микола
ХНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khmnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обґрунтування технологічного процесу та параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків
ММ Борис
-Вінниця, 2009.-20с, 0
7
Обґрунтування конструктивної схеми машини для відокремлення гички цукрових буряків [Електронний ресурс]
ММ Борис
Режим доступу: http://techjournal. vsau. org/files/pdfa/403. pdf, 2012
42012
Механіко-технологічні передумови зменшення втрат маси коренеплодів в процесі їх збирання
ВВ Адамчук, АМ Борис, ВМ Булгаков, ММ Борис
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 3-10, 2015
22015
Дослідження розподілення висоти виступання головок коренеплодів буряків цукрових над поверхнею ґрунту
В Булгаков, А Борис, М Борис
Вісник аграрної науки 93 (5), 41-44, 2015
12015
Теоретичне дослідження впливу параметрів посіву на втрати цукроносної маси в процесі відокремлення гички цукрових буряків
ММ Борис, ОЯ Стрельчук
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2015
2015
Шляхи оптимізації експлуатаційних затрат у процесі вирощування цукрових буряків
ВМ Булгаков, ГМ Калетнік, ММ Борис, АМ Борис
Механізація та електрифікація сільського господарства, 142-151, 2014
2014
Експериментальні дослідження машини для відокремлення гички цукрових буряків
ММ Борис, ВГ Присяжний, ВТ Надикто
Механізація та електрифікація сільського господарства, 213-221, 2014
2014
Сучасні проблеми процесу відокремлення гички цукрових буряків
ВМ Булгаков, ММ Борис, АМ Борис
Механізація та електрифікація сільського господарства, 230-235, 2013
2013
Теоретичне обгрунтування параметрів відокремлювача гички цукрових бурякі
ВМ Булгаков, ММ Борис, АМ Борис
Механізація та електрифікація сільського господарства, 224-229, 2013
2013
Математична модель руху гичкозбиральної машини
ВС Лукач, ВІ Василюк, ММ Борис
Механізація та електрифікація сільського господарства, 236-247, 2013
2013
Вплив коливань гичкорізального апарату на втрати гички цукрового буряку
ММ Борис, ВІ Василюк, ВС Лукач
Вібрації в техніці та технологіях, 12-19, 2012
2012
Математична модель руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора
ВМ Булгаков, ММ Борис, Я Франчак, М Коренко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
2012
Обгрунтування технологічного процесу та конструкції машини для безкопірного зрізу гички цукрових буряків
МІ Черновол, МО Свірень, ММ Борис
КНТУ, 2012
2012
Математичне моделювання розподілу цукроносної маси буряків відносно поверхні ґрунту
ВМ Булгаков, АМ Борис, ММ Борис
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
2012
Коливний рух робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички
ВМ Булгаков, ММ Борис, ВВ Підлісний, АМ Борис
Вібрації в техніці та технологіях, 20-23, 2012
2012
Продуктивність цукрових буряків і сівозміни залежно від тривалості перерв їх вирощування
МІ Палилюлько, ОЯ Стрельчук, ММ Борис, ОМ Семенов, ОВ Ткаченко
Подільський вісник, 35-38, 2006
2006
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ОЧИСНИКА ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ВІД ГИЧКИ
М Борис
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ БЕЗКОПІРНОГО ЗРІЗУ ГИЧКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
ВМ Булгаков, ММ Борис, АМ Борис
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ РЕШТОК ГИЧКИ ПІСЛЯ ЇЇ ЗРІЗУ ММ Борис, здобувач Подільський державний аграрно-технічний університет
ММ Борис
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19