Калініченко Роман Андрійович
Калініченко Роман Андрійович
ВП НУБиП Украины "Нежинский агротехнический институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nati.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичне обґрунтування руху частинки зерна на вібропневморешеті при дії розпушуючих робочих органів
БІ Котов, СП Степаненко, РА Калініченко
Науковий вісник Національного аграрного університету, 112-117, 2007
182007
Моделювання технологічних процесів в типових об’єктах післязбиральної обробки і зберігання зерна (очищення, сепарація, сушіння, активне вентилювання, охолодження)
БІ Котов, РА Калініченко, СП Степаненко, ВО Швидя, ВО Лісецький
12*2017
Аналітичне дослідження тепломасопереносу в товстому шарі матеріалу при двостадійному процесі сушіння зерна
БІ Котов, РА Калініченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
10*2011
Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with IR-energy supply
V Bandura, R Kalinichenko, B Kotov, A Spirin
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (8(94)), 50-58, 2018
9*2018
Математична модель динамічних режимів електротермічної установки для обробки зерноматеріалів імпульсними потоками інфрачервоного випромінювання
БІ Котов, ВВ Кіфяк, РА Калініченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
8*2014
Mathematical modeling of heat and mass transfer process under heat treatment of grain materials in dense layer
B Kotov, R Kalinichenko, A Spirin
Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, 2016
72016
Аналітичне дослідження перехідних режимів нагрівання зерна в електротерморадіаційних установках безперервної дії
БІ Котов, РА Калініченко, ВВ Кифяк
Вісник Харківського техн. ун-ту сільського госп-ва.–2012.–Вип 133, 57-65, 2012
72012
Ідентифікація процесу нагріву зерна ріпаку в щільному шарі при кондуктивному підведенні тепла за експериментальними даними
ВП Лисенко, РА Калініченко, ДС Комарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
62012
Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти
БІ Котов, ВМ Бандура, РА Калініченко
Енергетика і автоматика, 35-50, 2018
5*2018
Theoretical researches on cooling process regularity of the grain material in the layer.
BI Kotov, AB Spirin, IV Tverdokhlib, YA Polyevoda, VO Hryshchenko, ...
INMATEH-Agricultural Engineering 54 (1), 87-94, 2018
52018
Влияние комбинированного оптического излучения на семена огурца
ЛС Червинский, АИ Романенко, РА Калиниченко
Инновации в сельском хозяйстве, 93-96, 2016
5*2016
Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation
B Kotov, A Spirin, R Kalinichenko, V Bandura, Y Polievoda, I Tverdokhlib
Research in Agricultural Engineering 65 (1), 20-24, 2019
42019
Аналітичне визначення динамічних тепловологісних режимів зерносушарок безперервної дії
БІ Котов, РА Калініченко, МІ Ліпунов, B Коtоv
КНТУ, 2012
42012
Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів пресекструдера з індукційним обігрівом як об’єкта з розподіленими параметрами
ВП Лисенко, БІ Котов, ДС Комарчук, РА Калініченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 165-169, 2012
42012
Обґрунтування параметрів поєднаних процесів мікронізації і подрібнення із застосуванням вібраційних технологій при переробці зерна на корм
ОВ Солона, БІ Котов, АВ Спірін, РА Калініченко
Вібрації в техніці та технологіях, 213-218, 2016
32016
Ідентифікація динаміки електричних установок термообробки фуражного зерна при виробництві комбікормів
БІ Котов, ВП Лисенко, ДС Комарчук, РА Калініченко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 3-8, 2012
32012
Identification of the mathematical model of the process mcrose grain according to the experiments
RA Kalinichenko, BI Kotov
Mechanization and Electrification of Agriculture, 123-131, 2017
22017
Визначення теплофізичних коефіцієнтів в розв’язках рівняння теплопровідності для ідентифікації процесів термообробки зерноматеріалів
РА Калініченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі
РА Калініченко
Інженерія природокористування, 87-92, 2016
22016
Моделювання режимів сушіння дисперсних матеріалів в безперевних сушарках колонкового типу
БІ Котов, РА Калініченко, АВ Спірін
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20