Підписатись
Павло Трохимович Бубенко
Павло Трохимович Бубенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональні аспекти інноваційного розвитку: монографія
ПТ Бубенко
Х.: НТУ «ХПІ, 2002
1472002
Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку. Монографія.
ПТ Бубенко
ХНАМГ, 2008
942008
Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні?
П Бубенко, В Гусєв
Економіка України, 30-38, 2009
742009
Проблеми формування інноваційної системи в Україні
БВ Гриньов, ПТ Бубенко, ВА Гусєв
Економіка і прогнозування, 127-138, 2004
522004
Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: підручник.
ЛВ Оболенцева
Харківська національна академія міського господарства, 2010
492010
Ключові моменти формування регіональних інноваційних систем в Україні
П Бубенко, В Гусєв
Економіка України, 33-39, 2007
442007
Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб.
ГК Агаджанов
Харківська національна академія міського господарства, 2010
422010
Інноваційний розвиток регіонів: монографія
ПТ Бубенко, ОБ Снісаренко
Х.: Вид-во «Форт, 2009
352009
Інтелектуальна власність: навчальний посібник
ПТ Бубенко, ВВ Величко, СМ Глухарєв
Х.: ХНАМГ, 2011
292011
Iнституцiйна динамiка просторової органiзацiї економiчного розвитку: монографiя
ПТ Бубенко
252008
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
242010
Почему тормозятся инновационные процессы в Украине?
П Бубенко, В Гусев
Экономика Украины, 30-38, 2009
222009
Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ОВ Димченко, АД Кашпур
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
212014
Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика
ПТ Бубенко
Бізнес Інформ, 77-80, 2016
192016
Регiональнi аспекти iнновацiйного розвитку: Монографiя
ПТ Бубенко
172002
Модель Леонтьева в микроэкономике: стратегия управления деятельностью кластера молочного профиля
ГК Броншпак, ПТ Бубенко, СИ Чернышов
Харьков: АВЭК 323, 2009
162009
Ключевые моменты формирования региональных инновационных систем в Украине
П Бубенко, В Гусев
Экономика Украины 8, 33-39, 2007
162007
Управління інтелектуальною власністю підприємства
ТО Гусаковська
НТУ" ХПІ", 2009
152009
Оценка инновационного потенциала регионов на основе таксонометрического метода
ПТ Бубенко, МС Владимирова
Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ, 2, 2009
142009
Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток
ПТ Бубенко, ВА Гусєв
Економіка України, 82-92, 2016
122016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20