Поліщук Ігор Олексійович, Polishchuk Ihor, Полищук Игорь Алексеевич
Поліщук Ігор Олексійович, Polishchuk Ihor, Полищук Игорь Алексеевич
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Еволюція культури політичних виборів в Україні:[монографія]
ІО Поліщук
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна 352, 2008
342008
Ментальність українства: Політичний аспект
І Поліщук
Людина і політика, 86-92, 2001
302001
Виборчий процес як детермінанта сучасної політики
І Поліщук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
252005
Політичні знання та політичні інтереси громадян у контексті виборчого процесу (вітчизняний та іноземний досвід)
І Поліщук
Людина і політика, 87-96, 2001
112001
Українська ментальність у контексті процесу державотворення
ІО Поліщук
Автореф. канд. наук.—X, 1998
111998
Політична ментальність українського суспільства: історія і модерн
ВІ Чигринов, ІО Поліщук
Х.: ХІБМ, 87, 2001
102001
Маніпуляційні технології у президентській виборчій кампанії 2009–2010 в Україні
ІО Поліщук
Гілея: наук. вісн, 410-417, 2010
92010
Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект
ЮО Куц, ВВ Мамонова, ОК Чаплигін, ВП Солових, ІО Поліщук, ГМ Куц, ...
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові …, 2008
92008
Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу
І Поліщук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
92005
Державотворча традиція України: Політико-культурний вимір
ВІ Чигрінов, ІО Поліщук
Х.: ХІБМ, 2006
82006
Політична культура: дефініція, структура та функції
ІО Поліщук
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
62013
Сучасні тенденції розвитку теорії і методики навчання інформатики
ОП Поліщук, ІО Теплицький, СО Семеріков
Видавничий відділ НМетАУ, 2011
62011
Концепція політичної культури: структурний аспект
ІО Поліщук
Персонал, 26-30, 2005
52005
Традиційні настанови політичної ментальності українства
І Поліщук
Політична думка, 40, 2000
52000
Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./Харківський держ. ун-т/Микола Іванович Сазонов (упоряд. та ред.)
МІ Сазонов, ОА Фісун, ВІ Чигринов, І Поліщук, В Фесенко
Х.: Фоліо, 1998
51998
Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи
ІО Поліщук, ВК Лур'є
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Електоральний процес в Україні і Польщі в посткомуністичний період: політико-культурний аспект
І Поліщук
Studia politologica Ucraino-Polona, 178-190, 2012
42012
Інститут політичної опозиції за умов транзитивного державного режиму в Україні
ІО Поліщук
Державне будівництво, 2011
42011
Виборчі технології лідерів президентської кампанії–2010 в Україні.–[Електронний ресурс]
ІО Поліщук
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/.../2010.../10piokvu. pdf, 2009
42009
Електоральна культура постсоціалістичних України та Польщі: версії типологізації [Електронний ресурc]
ІО Поліщук
Режим доступу: http://www. ispi. com. ua/index. php, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20