Юрій Іванович Журенко / Zhurenko Y. I. / Журенко Ю. І.
Юрій Іванович Журенко / Zhurenko Y. I. / Журенко Ю. І.
Вінницький національний аграрний університет, к.с.-г.н, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом
ОВ Холодюк, АВ Спірін, ІМ Ковальова
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 2 (105).-С. 31-42., 2019
2019
Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету …
ВМ Бандура, ВМ Яропуд, ЮІ Журенко, ОО Труханська, ОВ Холодюк, ...
сільськогосподарські машини, експлуатація машин і обладнання, 2019
2019
ВМІСТ КАРОТИНУ У СІНІ З ЛЮЦЕРНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ЗАГОТІВЛІ
ЮІ Журенко, ОВ Ковальчук
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІI Всеукраїнська …, 2019
2019
ВПЛИВ КРАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ОБРОБІТКУ ЛЮЦЕРНИ ПРИ ВИСУШУВАННІ НА ЇЇ ХІМІЧНИЙ СКЛАД
ЮІ Журенко, ОВ Ковальчук
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІI Всеукраїнська …, 2019
2019
Збірник задач до виконання самостійних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 …
АВ Грицун, ЮІ Журенко
2018
Науково-практичне дослідження роботи зернозбирального комбайна РСМ-142 АCROS в умовах НДГ агрономічне ВНАУ
ВМ Пришляк, ЮІ Журенко, ОВ Ковальчук
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 34-39, 2017
2017
Програма навчальної дисципліни Машиновикористання у тваринництві для підготовки фахівців ОКР “спеціаліст” галузі знань 1001–“Техніка та енергетика аграрного виробництва …
ЮІ Журенко
2016
Машинне доїння корів та первинна обробка молока. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини механізми виробничих процесів у тваринництві» для …
ЮІ Журенко, ВМ Яропуд
2014
Розведення риби в інкубаційних апаратах замкнутого циклу із стабілізацією температурних режимів води
ЮІ Журенко, СГ Похвалюк
Вінниця, 2013
2013
Робоча програма виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів 3-го курсу факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.100102 …
ВМ Пришляк, ЮІ Журенко, ВМ Яропуд, ІА Бабин
2013
Технологічні режими процесу метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби
ЮІ Журенко, ПА Білера, ІВ Мазур
440 Вінниця, 2012
2012
Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби
ЮІ Журенко
440 Вінниця, 2012
2012
Біодизель–альтернативна заміна дизельного палива
ЮІ Журенко, ВМ Яропуд, ІА Бабин
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
2012
Методичні рекомендації щодо застосування технічних засобів у проведенні занять і тренувань з фізичного виховання
ЮІ Журенко, ЯВ Клибанівський, ВБ Рудницький
2010
Поживна цінність люцернового сіна залежно від технології його заготівлі
ЖЮ Іванович
Київ, 1999
1999
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТОСОВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОСАПНИХ КУЛЬТИВАТОРІВ І КУЛЬТИВАТОРІВ-ОКУЧНИКІВ ДО ОПЕРАЦІЙ ПЕРІОДИЧНОГО ТА ЩОЗМІННОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЮ Ільченко, НО Пономаренко, ЮІ Журенко
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗМІШУВАЧА-РОЗДАВАЧА КОРМІВ ДЛЯ СВИНОФЕРМ
ЮІ Журенко, ВМ Яропуд, ІО Кузь
Перспективи розвитку техніки АПК, 96, 0
Рецензенти: Романов ОМ, старший викладач кафедри трактори, автомобілі і технічний сервіс машин (Вінницький державний аграрний університет); Жуков ВП, кандидат с.-г. наук …
ЮІ Журенко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18