Подписаться
Погорелов Игорь Николаевич, Погорєлов Ігор Миколайович, Pohorielov Ihor (ORCID iD 0000-0001-9534)
Погорелов Игорь Николаевич, Погорєлов Ігор Миколайович, Pohorielov Ihor (ORCID iD 0000-0001-9534)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Investigation of the role of venture companies in the early stages of the product life cycle
PG Pererva, TO Kobielieva, NP Tkachova
Чернігівський національний технологічний університет, 2017
772017
Экономика и организация труда
ИН Погорелов, НИ Погорелов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Фактор, 2007
572007
Экономика и управление инновационной деятельностью: (Учебник)
ПГ Перерва, ГК Вороновский, СА Мехович, и другие
НТУ "ХПИ", 2009
562009
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
492008
Управління персоналом та економіка праці/МІ Погорєлов, ПГ Перерва, СМ Погорєлов, ОП Косенко та ін
МІ Погорелов
Навчальний посібник/За ред. проф. Погорелова МІ, проф. Перерви ПГ, доц …, 2015
212015
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. ( Підручник)
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, МІ Ларка, та інші
НТУ "ХПІ", 2011
19*2011
Питання планування доходів та видатків у бюджетних установах
ІМ Погорєлов, ДМ Карпович
НТУ" ХПІ", 2012
82012
Экономика и организация труда: (Учебное пособие)
ПГ Перерва, НИ Погорелов, ГВ Дюжев, и другие
НТУ "ХПИ", 2006
82006
Сутність економічної стійкості підприємства
МО Сологуб, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2009
62009
Фінансовий контролінг як основа ефективного управління фінансами підприємства
ІМ Погорєлов, АВ Сахно
Вісник НТУ «ХПІ» «Технічний прогрес та ефективність виробництва», 2009
52009
Управління персоналом
ОД Матросов, ВО Матросова, СВ Гармаш, ВГ Дюжев, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2008
42008
Економіка та організація праці
ІМ Погорєлов, МІ Погорєлов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Х.: Фактор, 2007
42007
Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства
МВ Рета, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2017
32017
Основні складові BSC, її переваги та недоліки
ІМ Погорєлов, ОВ Сиром'ятникова, ЯВ Бондаренко
НТУ" ХПІ", 2014
32014
Методичні рекомендації по розробці організаційної структури управління допоміжними виробництвами
ПГ Перерва, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Проблеми управління та обліку дебіторської заборгованості
ІМ Маціканич, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Экономико-математические модели планирования производства
ВА Садовский, ГВ Семенченко, ГД Гончарова, ИН Погорелов
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2018
22018
Методика проведення технологічного аудиту інноваційної діяльності
ІМ Погорєлов, МІ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Методика определения экономической эффективности ремонта
НИ Погорелов, ИН Погорелов
Вісник НТУ «ХПІ» «Технічний прогрес та ефективність виробництва», 2014
22014
Економічна стійкість, її сутність, складові та механізм досягнення
ТВ Гончарова, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20