Подписаться
Ірина Жиглей / Zhygley / Zhyhlei
Ірина Жиглей / Zhygley / Zhyhlei
Державний університет "Житомирська політехніка", д.е.н., проф. каф. інформаційних систем в
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний аналіз
Ф Бутинець, І Жиглей, ін.
Житомир: ПП “Рута”, 2003
1982003
Бухгалтерський облік у бюджетних установах
Ф Бутинець, І Жиглей, ін.
Житомир: ПП “Рута”, 2004
134*2004
Бухгалтерський словник
та ін. Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник
Житомир: ПП “Рута, 2001
1182001
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Ф Бутинць, І Жиглей
Житомир: ПП “Рута”, 2006
113*2006
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
1102003
Бухгалтерський облік в Україні
Ф Бутинець, І Жиглей, ін.
Житомир: ЖІТІ, 2000
1072000
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, NM Maliuha, AM Herasymovych, TV Baranovska, ...
Zhytomyr: Ruta, 2009
102*2009
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
ФФ Бутинець, ІВ Жиглей, ВМ Пархоменко
Підручник/ФФ Бутинець, ІВ Жиг лей, ВМ Пархоменко. За ред.. проф.. ФФ …, 2001
1022001
Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, методологія, організація. Автореферат
ІВ Жиглей
ЖДТУ, 2011
842011
Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: монографія
ІВ Жиглей
Житомир: ЖДТУ 496, 5, 2010
842010
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДВИЩЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ, В СВІТЛІ П (С) БО 26 “ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ”
ІВ Жиглей
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 60-67, 2009
282009
Бухгалтерский учет социально ответственной деятельности субъектов хозяйствования: необходимость и ориентиры развития
ИВ Жиглей
Житомир: ЖДТУ, 2010
262010
Бухгалтерський облік в торгівлі
Ф Бутинець, І Жиглей, ін.
Житомир: ПП “Рута”, 2002
262002
Бухгалтерський облiк соцiально вiдповiдальної дiяльностi суб’єктiв господарювання: необхiднiсть та орiєнтири розвитку: монографiя
IВ Жиглей
IВ Жиглей, 496, 2010
242010
Моделі соціальних держав та соціальний захист: екскурс в минуле та майбутнє
ІВ Жиглей
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 71-79, 2008
182008
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
172020
Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин
ІВ Жиглей
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 63-74, 2009
142009
Соціальний капітал та його місце в системі бухгалтерського обліку
ІВ Жиглей
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 53-62, 2007
142007
Звіт з управління–складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності?
ІВ Жиглей
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 18-24, 2019
122019
Соціальна безпека суб’єкта господарювання: місце та роль бухгалтерського обліку
ІВ Жиглей
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 88-95, 2008
112008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20