Сергей Кравцов, Сергій Кравцов, Kravtsov Sergii
Сергей Кравцов, Сергій Кравцов, Kravtsov Sergii
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Курс цивільного процесу: підручник
ВВ Комаров
Х.: Право, 588, 2011
212011
Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди
СО Кравцов
Право, 2014
52014
Проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу
СО Кравцов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 52-56, 2013
22013
Судовий контроль дійсності арбітражної угоди
С Кравцов
Юрид. України, 79-85, 2012
12012
Современные теории международного коммерческого арбитража
СА Кравцов
Проблемы законности, 2012
12012
Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу
СО Кравцов
Проблеми законності, 255-264, 2012
12012
Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни" Міжнародний комерційний арбітраж": за освітньо-кваліф. рівнем" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство" для студ. фак …
ВВ Комаров, СО Кравцов
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі
СО Кравцов
Часопис цивільного і кримінального судочинства, 160-168, 2013
2013
Виконавче провадження: хрестоматія на 2013-2014 н. р.(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ фак-ту …
ВВ Комаров, ДМ Сібільов, СО Кравцов, ОІ Попов
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Проблеми законності. 2012. Вип. 118
ОВ Хоменко, МГ Хаустова, ВЄ Кириченко, СА Черніченко, ОЮ Лялюк, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Актуальні проблеми кримінального права України: тези доп. та наук. повідомл. студент. наук. конф.
К Мельниченко, МІ Панов, І Черняк, ЮВ Баулін, С Левчук, К Иванова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
ПРОБЛЕМИ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ ТА ЇЇ АВТОНОМНОСТІ
С Кравцов
та ін.(2011)
ВВ Комаров, ВА Бігун, ВВ Баранкова
Курс цивільного процесу, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13