Сергей Кравцов, Сергій Кравцов, Kravtsov Sergii
Сергей Кравцов, Сергій Кравцов, Kravtsov Sergii
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Курс цивільного процесу: підручник
ВВ Комаров
Х.: Право, 2011
312011
Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди
СО Кравцов
Право, 2014
82014
Современные теории международного коммерческого арбитража
СА Кравцов
Проблемы законности, 2012
62012
Общая характеристика признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража
СА Кравцов
Правоприменение 1 (2), 2017
42017
Общая характеристика признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража
СА Кравцов
Правоприменение 1 (2), 2017
42017
Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди: монографія/Кравцов СО-Х
СО Кравцов
Харків: Право, 2013
22013
проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу
СО Кравцов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 52-56, 2013
22013
Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу
СО Кравцов
22012
Поняття арбітрабельності цивільних справ
СО Кравцов
Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф 23 …, 0
2
Towards effective dispute resolution: A long way of mediation development in ukraine
Y Prytyka, I Izarova, S Kravtsov
Asia Life Sciences 29 (1), 389-399, 2020
12020
Дослідження та оцінка письмових доказів як невід’ємна частина права на справедливий судовий розгляд
C Кравцов
Підприємництво, господарство і право, 9-14, 2016
12016
Судовий контроль дійсності арбітражної угоди
С Кравцов
Юрид. України, 79-85, 2012
12012
Review of Court Decisions:¿ Does Ukraine Guarantee the Right to a Fair Trial in Appeal?
Y Prytyka, S Kravtsov
Amazonia Investiga 8 (23), 685-692, 2019
2019
Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни" Міжнародний комерційний арбітраж": за освітньо-кваліф. рівнем" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство" для студ. фак …
ВВ Комаров, СО Кравцов
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі
СО Кравцов
Часопис цивільного і кримінального судочинства, 160-168, 2013
2013
Виконавче провадження: хрестоматія на 2013-2014 н. р.(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ фак-ту …
ВВ Комаров, ДМ Сібільов, СО Кравцов, ОІ Попов
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Актуальні проблеми кримінального права України: тези доп. та наук. повідомл. студент. наук. конф.
К Мельниченко, МІ Панов, І Черняк, ЮВ Баулін, С Левчук, К Иванова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
ПРОБЛЕМИ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ ТА ЇЇ АВТОНОМНОСТІ
С Кравцов
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18