Сергей Кравцов, Сергій Кравцов, Kravtsov Sergii, Serhij Kravtsov
Сергей Кравцов, Сергій Кравцов, Kravtsov Sergii, Serhij Kravtsov
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Курс цивільного процесу: підручник
ВВ Комаров
Х.: Право, 2011
272011
Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди
СО Кравцов
Право, 2014
92014
Общая характеристика признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража
СА Кравцов
Правоприменение, 212-218, 2017
62017
Современные теории международного коммерческого арбитража
СА Кравцов
Проблемы законности, 2012
62012
Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу
СО Кравцов
Проблеми законності, 255-264, 2012
42012
Towards effective dispute resolution: A long way of mediation development in ukraine
Y Prytyka, I Izarova, S Kravtsov
Asia Life Sciences 29 (1), 389-399, 2020
32020
Проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу
СО Кравцов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 52-56, 2013
32013
Збірник законодавства для підготовки до кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих адміністративних судів
ОВ Панченко, СО Кравцов, ДБ Матохнюк
22018
Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди: монографія/Кравцов СО-Х
СО Кравцов
Харків: Право, 2013
22013
Поняття арбітрабельності цивільних справ
СО Кравцов
Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф 23 …, 0
2
Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект
С Кравцов, А Сокол
Підприємництво, господарство і право, 47-51, 2018
12018
Overview of the recognition and enforcement of international commercial arbitration
S Kravtsov
Law Enforcement Review 1 (2), 212-218, 2017
12017
Дослідження та оцінка письмових доказів як невід’ємна частина права на справедливий судовий розгляд
C Кравцов
Підприємництво, господарство і право, 9-14, 2016
12016
Судовий контроль дійсності арбітражної угоди
С Кравцов
Юрид. України, 79-85, 2012
12012
About the Special Issue on the Occasion of the 70th Anniversary of the European Convention on Human Rights
I Izarova, S Kravtsov
Access to Just. E. Eur., 5, 2021
2021
Дотримання норм Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод під час арбітражного розгляду зовнішньоекономічних спорів
СО Кравцов
Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Матеріали …, 2020
2020
Практичні особливості підтвердження повноваження адвоката в цивільному судочинстві
СО Кравцов, ГВ О., КК С
Юридичний науковий електронний журнал, 104-107, 2020
2020
Особливості застосування оціночних суджень під час розгляду справ щодо порушення честі, гідності та ділової репутації
СО Кравцов, СО Кравцов, СА Кравцов
Одеса: Фенікс, 2020
2020
MED-ARB ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
СО Кравцов, ОВ Рожнов
Поширення литовського досвіду альтернативного вирішення спорів в Україні …, 2020
2020
Правові позиції Великої Палати Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин
ЛА Швецова, КС Олександрович, ЛВ Лейба
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20