Подписаться
Yuliia Shypulina (ORCID:0000-0002-8133-578X)
Yuliia Shypulina (ORCID:0000-0002-8133-578X)
Другие именаЮлія Шипуліна, Ю.С. Шипуліна, Юлия Шипулина
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Товарна інноваційна політика
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна
Університетська книга, 2007
2032007
Менеджмент та маркетинг інновацій
СМ Ілляшенко
Університетська книга, 2004
1212004
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
932008
Маркетинг. Менеджмент. Інновації
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010
792010
Knowledge management as a basis for innovative development of the company
SM Illiashenko, YS Shypulina, NS Illiashenko
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
722015
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
662005
Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки
ЮС Шипуліна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 132-138, 2010
642010
Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетингу
СМ Ілляшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій 4 (2), 64-74, 2011
612011
Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник/За загальною редакцією СМ Ілляшенка
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко
Суми: Вид-во СумДУ, 2003
582003
Розвиток теоретико-методологічних засад переходу підприємства на інноваційний шлях розвитку
ЮС Шипуліна, СМ Ілляшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 103-112, 2011
512011
Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства
ЮС Шипуліна
" ВТД" Університетська книга", 2008
472008
Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд
ЮС Шипуліна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 128-140, 2012
462012
Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна, НС Ілляшенко, ГО Комарницька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 231-241, 2017
372017
Анализ рыночных возможностей инновационного развития предприятия в условиях нечеткой оценки факторов внешней и внутренней среды
СН Ильяшенко, ЮС Шипулина
Сумський державний університет, 2010
352010
Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 69-78, 2012
342012
Управління формуванням інноваційної культури промислових підприємств: монографія
ЮС Шипуліна
Суми: ТОВ «Триторія 432, 2017
312017
A role and task marketing of knowledge on the modern stage of economic development
SM Illiashenko, YS Shypulina
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanidtycznej, 2013
292013
Knowledge management at Ukrainian industrial enterprises in the context of their innovative development
OD S. Illiashenko, Yu. Shypulina, N. Illiashenko, O. Grishchenko
Engineering Management in Production and Services 12 (3), 43-56, 2020
242020
Інноваційна культура як основа сприятливого середовища інноваційного розвитку організації: методичні засади оцінки
ЮС Шипуліна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 236-246, 2013
242013
Составляющие инновационного потенциала субъекта хозяйственной деятельности
СН Ильяшенко, ЮС Шипулина
Вісник Сумського державного університету, 40, 2002
242002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20