Подписаться
Марина Опрышкина
Марина Опрышкина
НТУ "ХПИ", кафедра ИИТС
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тестовий метод підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення.«Український метрологічний журнал»
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Харків: ННЦ «Інститут метрології, 51-56, 2009
62009
Реляційно-різницеві моделі операторів корекції вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Вестник НТУ «ХПИ». Сб. науч. трудов. Тематическое издание: Автоматика и …, 2005
62005
Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
НТУ" ХПІ", 2007
42007
Розрахунок похибок нелінійності реляційно-різницевих операторів корекції похибок вимірювальних перетворювачів
СІ Кондрашов, ЄТ Володарський, МІ Опришкіна
Український метрологічний журнал.–2004.–Вип 1, 52-57, 2004
32004
Контроль метрологічного стану систем з нелінійними первинними перетворювачами за допомогою тестових впливів
СІ Кондрашов, МІ Опришкіна, ОВ Мацак
ВКФ" Фавор", 2015
22015
Тестовий метод підвищення точності електричних давачів з нелінійними функціями перетворення
МІ Опришкіна
МІ Опришкіна.–Харків, 2013.–186 с, 2013
22013
Підвищення точності вимірювання електричних давачів засобами вбудованого тестового контролю
СІ Кондрашов, АО Каграманян, МІ Опришкіна
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Технічна експертиза навчального забезпечення викладацького складу
МІ Опришкіна, ЮМ Надточій
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
Автоматизація контролю технологічних параметрів при виробництві варених ковбас
МІ Опришкіна, ОС Опришкін
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
Побудова системи виявлення дрібних живих істот
МІ Опришкіна, АА Литовченко
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
Оцінка відповідності рентгенівських мамографічних комплексів вимогам технічного регламенту
ДВ Бережний, МІ Опришкіна
ФОП Панов АМ, 2020
2020
Розробка модулю вимірювання відношення сигнал-шум
ДД Жемелко, МІ Опришкіна
ФОП Панов АМ, 2020
2020
Розробка блоку налаштування фракційності помолу кави
ОС Опришкін, СІ Кондрашов, МІ Опришкіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Світлодіодне освітлення–шлях до енергозбереження
ТО Ареф'єва, МІ Опришкіна
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Цифровий електронний термометр
МІ Опришкіна, ТА Пащенко
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Технічне регулювання виготовлення коньячної продукції в Україні
МІ Опришкіна, АС Федь
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
2017
Коректор коефіцієнта потужності
МІ Опришкіна, РО Вежичанін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Корекція коефіцієнту потужності
МІ Опришкіна, РО Вежичанін
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Огляд методів тривимірного друку
МІ Опришкіна, КЮ Куштим
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Вплив виду функцій приналежності на чутливість при оцінюванні якості
СІ Кондрашов, ТВ Дроздова, МІ Опришкіна
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20