Булуй Олексій Григорович; Buluy Oleksiy (ORCID:0000-0003-3368-4835)
Булуй Олексій Григорович; Buluy Oleksiy (ORCID:0000-0003-3368-4835)
Поліський національний університет, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів»: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00. 04–економіка та управління …
ОГ Булуй
ОГ Булуй, 2007
62007
Методика оцінки ефективності функціонування обслуговуючих кооперативів
ВВ Зіновчук, ЮБ Бродський, ОГ Булуй
Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського …, 0
6
Моделювання межі беззбитковості виробництва продукції у сільськогосподарському підприємстві Житомирський національний агроекологічний університет
ОГ Булуй
Режим доступу: https://www. pdaa. edu. ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/58. pdf, 0
3
Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області
ОГ Булуй
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 339-345, 2012
22012
Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації в Житомирській області
ОГ Булуй
Агроінком, 2000
22000
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ТА ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАД
В Архип, Є Ходаківський, О Булуй, М Плотнікова
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2021
12021
Особливості формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах на засадах бізнес-планування
ТВ Швець, ОГ Булуй
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 2016
12016
Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарства
О Скидан, Т Швець, О Булуй
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 178-187, 2014
12014
Психологічні засади управління та планування інноваційним регіональним розвитком територіальних громад
ЄБ Ходаківський, АБ Войтенко, МФ Плотнікова, ОГ Булуй
Інвестиції: практика та досвід, 58-64, 2021
2021
ГАРМОНІЗАЦІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МФ Плотнікова, ОГ Булуй
ББК У5 Б14, 264, 2017
2017
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВОДИ В УМОВАХ АГРОЛАНДШАФТІВ
ОГ Булуй, МЛ Васильєв
ЗБІРНИК ТЕЗ КРУГЛОГО СТОЛУ, 5, 2017
2017
Інтеграційні процеси в агробізнесі України та перспективи формування агропродовольчих кластерів
ОГ Булуй
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
МФ Плотнікова, ОГ Булуй
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 133, 2017
2017
Редакційна колегія
ОВ Скидан, ЮС Цаль-Цалко, ВВ Зіновчук, МО Степура, ОА Опалов, ...
2017
Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку
МФ Плотнікова, ОГ Булуй
Причорноморські економічні студії, 39-42, 2016
2016
Перспективи активізації навчального процесу за допомогою сучасних інформаційних технологій
ОГ Булуй
Житомирський національний агроекологічний університет, 2015
2015
Лізинг як інструмент інвестування молочного скотарства Leasing as a tool of investment of dairy cattle breeding
GA Булуй О. Г., Buluy O., Гуменюк А. О.
Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки, 31–39, 2014
2014
Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності сільськогосподарських кооперативів
ОГ Булуй
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
Інноваційна складова розвитку аграрного сектора
ОГ Булуй
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
Формування власних інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств Житомирської області
ОГ Булуй
Інвестиції: практика та досвід, 28-31, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20