Володимир Примак
Володимир Примак
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет міжнародної торгівлі і права
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія
ВД Примак
К.: Юрінком Інтер, 302, 2007
602007
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
ВД Примак
монографія/ВД Примак.–К.: Юрінком Інтер, 2007
452007
Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика)
ВД Примак
К.: Юрінком Інтер, 2008
332008
Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: монографія
ВД Примак
К.: Юрінком Інтер 432, 2014
222014
Ознаки непереборної сили у відносинах цивільно-правової відповідальності
В Примак
Юридична Україна, 60-67, 2008
102008
Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності
ВД Примак
Часопис Київського університету права, 175-179, 2013
92013
Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві
ВД Примак
Вісник господарського судочинства, 20-206, 2006
72006
Проблеми інституту цивільно-правової відповідальності у системі положень нового Цивільного кодексу України
ВД Примак
Методологія приватного права 36, 287-295, 2003
72003
Відшкодування моральної шкоди у рішеннях Європейського суду з прав людини: орієнтири для вітчизняного законодавця і судової практики
ВД Примак
Видавничий дім" Гельветика", 2013
62013
Суть і „сутності” цивільно правової відповідальності
В Примак
Юридична Україна, 38-50, 2003
62003
Ознаки юридичної особи, її цивільна правосуб’єктність і відповідальність–питання правового зв’язку та взаємної обумовленості
В Примак
Юридична Україна, 15-26, 2003
62003
Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності
В Примак
Право України, 115-117, 2002
62002
Непереборна сила як обставина, що звільняє від цивільно-правової відповідальності: порівняльно-правовий вимір
ВД Примак
Приватне право і підприємництво, 64-68, 2016
52016
Вина як критерій визначення розміру відшкодування моральної шкоди
В Примак
Юридична Україна, 71-76, 2009
52009
Розбіжності в поглядах на юридико-фактичну підставу цивільно-правової відповідальності
В Примак
Юрид. Україна, 28-35, 2005
52005
Окремі аспекти відповідальності учасників цивільних правовідносин за дії контрольованих ними юридичних осіб
ВД Примак
Вісник господарського судочинства, 156-164, 2003
52003
Питання апеляційного провадження у цивільних справах
В Примак
Юридичний вісник України, 4-8, 2001
52001
Причинно-наслідковий зв’язок як умова відшкодування моральної шкоди крізь призму вимог справедливості, розумності й добросовісності
В Примак
Юридична Україна, 25-30, 2014
42014
Межі використання психологічних знань у справах про відшкодування моральної шкоди
В Примак
Юридична Україна, 63-70, 2011
42011
Відповідальність як цивільно-правова санкція
В Примак
Юридична Україна, 58-59, 2003
42003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20