Підписатись
Каплуненко ВГ / Kaplunenko V
Каплуненко ВГ / Kaplunenko V
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в inenbiol.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нанотехнології мікронутрієнтів: проблеми, перспективи та шляхи ліквідації дефіциту макро-та мікроелементів
АМ Сердюк, МП Гуліч, ВГ Каплуненко, МВ Косінов
Журнал АМН України 16 (1), 107-114, 2010
752010
Нанотехнологии в сельском хозяйстве
ВГ Каплуненко, НВ Косинов, АН Бовсуновский, СА Черный
Зерно 4 (25), 46-54, 2008
602008
Обучение иноязычному письменному юридическому дискурсу студентов направления подготовки" Юриспруденция"
ПВ Сысоев, ВВ Завьялов
Язык и культура, 308-326, 2018
522018
Нанотехнологія у ветеринарній медицині
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, ВГ Каплуненко
Ужгород: Поліграфцентр «Ліра, 186-187, 2009
412009
A promising method for enhancing resistance of pressure vessels to brittle fracture
VV Pokrovsky, VT Troshchenko, VG Kaplunenko, VY Podkol'zin, ...
International journal of pressure vessels and piping 58 (1), 9-24, 1994
401994
Получение новых биогенных и биоцидных наноматериалов с помощью эрозивно-взрывного диспергирования металлов
ВГ Каплуненко, НВ Косинов, ДВ Поляков
Нанотехнологии и наноматериалы для биологии и медицины»: Сб. тр. по …, 2007
362007
Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике
ВБ Борисевич, ВГ Каплуненко
Учебное и практическое пособие.–К.: Авицена, 267, 2012
302012
Nanomaterialy v biolohii
VB Borysevych, VH Kaplunenko, MV Kosinov, BV Borysevych, ...
Osnovy nanoveterynarii [Nanomaterials in biology. Fundamentals of …, 2010
282010
Нанотехнологии как движущая сила аграрной революции
АМ Бовсуновский, СО Вялый, ВГ Каплуненко, НВ Косинов
Зерно 31, 24-28, 2008
242008
Наноматерiали в бiологiї. Основи нановетеринарiї
ВБ Борисевич, ВГ Каплуненко, МВ Косiнов, ВБ Борисевича, ...
К.: ВД «Авiцена», 416, 2010
222010
Нанотехнологiї мiкронутрiєнтiв: проблеми, перспективи та шляхи лiквiдацiї дефiциту макро-та мiкроелементiв
АМ Сердюк, МП Гулiч, ВГ Каплуненко, МВ Косiнов
Вiсник академiї медичних наук, 47, 2010
212010
Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії
ВБ Борисевич, ВГ Каплуненко, МВ Косінов
К.: ВД «Авіцена, 416, 2010
212010
Наноматеріали в біології
ВБ Борисевич, ВГ Каплуненко, МВ Косінов
Основи нановетеринарії. Авіцена, Киев 415, 2010
182010
Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, НМ Хомин, ВГ Каплуненко, МВ Косінов, ...
К.: ДІА, 2009
182009
Перспективи застосування колоїдів наночастинок металів у ветеринарній медицині
Н Волошина, В Каплуненко, М Косінов
Вет. мед. України, 32-34, 2008
182008
Патент на корисну модель № 29856 Україна, МПК (2006) B01J 13/00, B82B 3/00. Спосіб отримання аквахелатів нанометалів «Ерозійно-вибухова нанотехнологія отримання аквахелатів …
МВ Косінов, ВГ Каплуненко
Бюл, 4, 2008
182008
Effect of nanoaquacitrates on physiological parameters of Fodder Galega infected with phytoplasma
H Huliaieva, I Tokovenko, V Maksin, V Kaplunenko, A Kalinichenko
Ecological Chemistry and Engineering S 25 (1), 153-168, 2018
172018
Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти
ІМ Трахтенберг, ІС Чекман, ВО Линник, ВГ Каплуненко, МП Гуліч, ...
Вісник національної академії наук України, 11-20, 2013
172013
Nanotehnologii'mikronutrijentiv: Problemy, perspektyvy ta shljahy likvidacii'deficytu makro–ta mikroelementiv
AM Serdjuk, MP Gulich, VG Kaplunenko, MV Kosinov
Zhurnal akademii'medychnyh nauk 16 (1), 107-114, 2010
162010
Interaction of microelements: biological, medical and social aspects
IM Trachtenberg, IS Chekman, VO Linnik, VG Kaplunenko, MP Gulich, ...
Bulletin of the National Academy of Sciences 6, 11-20, 2013
132013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20