Подписаться
Леонід Андрійович Пісня
Леонід Андрійович Пісня
провідний науковий співробітник, НДУ Український НДІ екологічний проблем
Подтвержден адрес электронной почты в домене niiep.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Впровадження вітроенергетичного потенціалу України для середнього та малого бізнесу АПК
СМ Чумаченко, ЛА Пісня, ІА Черепньов
Харків: ХНТУСГ, 2015
112015
Оцінка пріоритетності варіантів здійснення планованої діяльності за критеріями екологічної безпеки
ЛЯ Аніщенко, БС Свердлов, ЛА Пісня
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (9 (40)), 22-28, 2009
82009
Аналіз ефективності застосування безпілотної авіації в надзвичайних ситуаціях агропромислового комплексу України
СМ Чумаченко, ЛА Пісня, ІА Черепньов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Напрямки вирішення завдань екологічної безпеки військ у миротворчих операціях
СЮ Петрухін, СР Артем’Єв, ЛА Пісня
Восточно-европейский журнал передовых технологий 3 (11 (51)), 4-7, 2011
52011
Екологія військової діяльності в аспектах впливу на АПК України
СЮ Петрухін, ЛА Пісня, ОВ Чеботарьова, ММ Кірієнко
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 106-118, 2015
42015
Перспективи впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні
ЛЯ Аніщенко, АВ Гриценко, ЛА Пісня, БС Свердлов
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2017
32017
Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст
ЛЯ Аніщенко, ЛА Пісня, БС Свердлов, ІВ Барміна
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2015
32015
Выбор экологически безопасного варианта судового хода на основе многокритериальной комплексной оценки воздействия с применением экспертно-аналитических процедур
ЛЯ Анищенко, БС Свердлов, ЛА Писня
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2009
32009
Використання протифільтраційних завіс для попередження підтоплення автодоріг
О Сєрікова, О Стрельнікова, Л Пісня
УКРНДІЕП, 2019
22019
Комплексная экологическая оценка факторов возможного аварийного воздействия Хмельницкой атомной электростанции на население г. Шепетовки
ЛЯ Анищенко, ЛА Писня, БС Свердлов, ТЮ Байбузенко
Экология и промышленность, 90-96, 2019
22019
Комплексна екологічна оцінка впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» на об’єкти навколишнього природного середовища
ГВ Аболмасова, ЛА Пісня, ІА Черепньов, ІВ Калінін
ХНТУСГ, 2019
22019
Умови екологічно безпечної експлуатації діючих в Україні полігонів ТПВ
ЛЯ Аніщенко, ІО Гончаренко, НК Маркіна, ОО Доценко, ЛА Пісня, ...
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2018
22018
Результати експертно-аналітичного оцінювання впливу типового військового об’єкту на стан навколишнього природного середовища
СЮ Петрухін, ЛА Пісня
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Елементи інтегрального підходу в екологічній оцінці стану забрудненості придорожнього простору
ГВ Аболмасова, ЛА Пісня, ОВ Черба
Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, 9-13, 0
2
ОЦІНКА ДІЄВОСТІ ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА ДОВКІЛЛЯ
ГВ Адамова, ЛА Пісня
Друкується за постановою вченої ради УКРНДІЕП, 15, 2021
12021
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У ПРОЦЕДУРІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
ЛЯ Аніщенко, ЛА Пісня, БС Свердлов
Друкується за постановою вченої ради УКРНДІЕП Екологічна безпека: проблеми і …, 2019
12019
Результати експертно-аналітичного оцінювання екологічної небезпеки та важливості заходів управління та контролю в процесі утворення твердих побутових відходів
ІО Гончаренко, ЛА Пісня, ММ Кірієнко
ХНТУСГ, 2019
12019
Оценка воздействия предприятий на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством Украины
ЛЯ Анищенко, ЛА Писня, БС Свердлов
Экология и промышленность, 118-122, 2018
12018
Оценка адекватности предлагаемой математической модели прогноза на фактических данных мониторинга уровня грунтовых водв центральной части г. Харькова
ЕН Серикова, ЕА Стрельникова, ВВ Яковлев, ЛЯ Анищенко, ЛА Писня
ScienceRise 11 (1 (40)), 43-47, 2017
12017
Методичні засади підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля діючих підприємств
ЛЯ Аніщенко, ЛА Пісня, БС Свердлов, ВО Полозенцева, ...
ЛЯ Аніщенко, ЛА Пісня, БС Свердлов, ВО Полозенцева, ІВ, 0
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20