Подписаться
Леонід Андрійович Пісня
Леонід Андрійович Пісня
провідний науковий співробітник, НДУ Український НДІ екологічний проблем
Подтвержден адрес электронной почты в домене niiep.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Впровадження вітроенергетичного потенціалу України для середнього та малого бізнесу АПК
СМ Чумаченко, ЛА Пісня, ІА Черепньов
Харків: ХНТУСГ, 2015
122015
Оцінка пріоритетності варіантів здійснення планованої діяльності за критеріями екологічної безпеки
ЛЯ Аніщенко, БС Свердлов, ЛА Пісня
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (9 (40)), 22-28, 2009
82009
Аналіз ефективності застосування безпілотної авіації в надзвичайних ситуаціях агропромислового комплексу України
СМ Чумаченко, ЛА Пісня, ІА Черепньов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Екологія військової діяльності в аспектах впливу на АПК України
СЮ Петрухін, ЛА Пісня, ОВ Чеботарьова, ММ Кірієнко
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 106-118, 2015
52015
Напрямки вирішення завдань екологічної безпеки військ у миротворчих операціях
СЮ Петрухін, СР Артем’Єв, ЛА Пісня
Восточно-европейский журнал передовых технологий 3 (11 (51)), 4-7, 2011
52011
Выбор экологически безопасного варианта судового хода на основе многокритериальной комплексной оценки воздействия с применением экспертно-аналитических процедур
ЛЯ Анищенко, БС Свердлов, ЛА Писня
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2009
42009
Перспективи впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні
ЛЯ Аніщенко, АВ Гриценко, ЛА Пісня, БС Свердлов
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2017
32017
Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст
ЛЯ Аніщенко, ЛА Пісня, БС Свердлов, ІВ Барміна
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2015
32015
Комплексная экологическая оценка факторов возможного аварийного воздействия Хмельницкой атомной электростанции на население г. Шепетовки
ЛЯ Анищенко, ЛА Писня, БС Свердлов, ТЮ Байбузенко
Экология и промышленность, 90-96, 2019
22019
Результати експертно-аналітичного оцінювання екологічної небезпеки та важливості заходів управління та контролю в процесі утворення твердих побутових відходів
ІО Гончаренко, ЛА Пісня, ММ Кірієнко
ХНТУСГ, 2019
22019
Комплексна екологічна оцінка впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» на об’єкти навколишнього природного середовища
ГВ Аболмасова, ЛА Пісня, ІА Черепньов, ІВ Калінін
ХНТУСГ, 2019
22019
Оценка адекватности предлагаемой математической модели прогноза на фактических данных мониторинга уровня грунтовых водв центральной части г. Харькова
ЕН Серикова, ЕА Стрельникова, ВВ Яковлев, ЛЯ Анищенко, ЛА Писня
ScienceRise 11 (1 (40)), 43-47, 2017
22017
Результати експертно-аналітичного оцінювання впливу типового військового об'єкту на стан навколишнього природного середовища
СЮ Петрухін, ЛА Пісня
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2013
22013
Елементи інтегрального підходу в екологічній оцінці стану забрудненості придорожнього простору
ГВ Аболмасова, ЛА Пісня, ОВ Черба
Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, 5-8, 0
2
Урахування кумуляції впливів різних джерел та факторів при оцінці впливу на довкілля планованої діяльності з реконструкції ГСХ Дунай–Чорне море
ЛЯ Аніщенко, БС Свердлов, ЛА Пісня, ІВ Барміна
XVIIІ міжн. наук.-практ. конф.«Екологічна безпека: проблеми і шляхи …, 2022
12022
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ В СИСТЕМАХ ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ІЗ СИСТЕМАМИ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКНИСТИХ ВКЛЮЧЕНЬ
ОМ Сєрікова, ОО Стрельнікова, ВІ Гнітько, АМ Тонконоженко, ЛА Пісня
Херсонський національний технічний університет, 2021
12021
ОЦІНКА ДІЄВОСТІ ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА ДОВКІЛЛЯ
ГВ Адамова, ЛА Пісня
Друкується за постановою вченої ради УКРНДІЕП, 15, 2021
12021
Дослідження впливу пікових амплітуд сейсмічного прискорення при землетрусі на техногенні об’єкти
ОМ Сєрікова, ОО Стрельнікова, ЛА Пісня, ДВ Крютченко
ПП «Стиль-Іздат», 2020
12020
Вплив сейсмічних навантажень на резервуари для збереження отруйних та легкозаймистих рідин
ОМ Сєрікова, ОО Стрельнікова, ЛА Пісня, ДВ Крютченко
ПП «Стиль-Іздат», 2020
12020
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У ПРОЦЕДУРІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
ЛЯ Аніщенко, ЛА Пісня, БС Свердлов
Друкується за постановою вченої ради УКРНДІЕП Екологічна безпека: проблеми і …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20