Підписатись
Сергій Абламський / Serhii Ablamskyi
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник:[2-ге вид. допов. і перероб.]
СЄ Абламський, ОО Юхно, ТГ Фоміна, ВГ Дрозд, ЮВ Лук’яненко
Харків: ФОП Панов АМ, 2019.-209 с., 2019
682019
Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія
СЄ Абламський
Харків: Панов, 2015.–240 с., 2015
412015
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і безпека.-2012.-№ 3 (45).-С. 154-159, 2012
242012
Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія
АЛ Даль, СЄ Абламський
Харків: ХНУВС; Панов, 2017.–238 с., 2017
142017
Ensuring protection of the rights of the aggrieved person in criminal proceedings through the prism of requirements of international law acts
S Ablamskyi, H Hlobenko, R Chycha, O Martovytska, I Burlaka
J. Legal Ethical & Regul. Isses 23, 1, 2020
132020
Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку
СЄ Абламський
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
102017
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
ЮОО Абламський С.Є
Право і безпека, С. 80-84, 2016
92016
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
82016
Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
СЄ Абламський
–кримінальний процес та криміналістика, 0
7
Substantial violation of human rights and freedoms as a prerequisite for inadmissibility of evidence
S Yevhenovych Ablamskyi, O Volodymyrivna Nenia, V Georgievna Drozd, ...
Justicia 26 (39), 47-56, 2021
62021
Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів у кримінальному провадженні
ВГ Дрозд, СЄ Абламський
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law …, 2020
62020
Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення
СЄ Абламський
ScienceRise. Juridical Science, 49-54, 2018
62018
Vzaiemodiia slidchoho z inshymy orhanamy i pidrozdilamy pry rozkrytti ta rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen: navchalnyi posibnyk
SY Ablamskyi, OO Yukhno, YV Luk’ianenko
Kharkiv.[in Ukrainian], 2017
62017
Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування
СЄ Абламський
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
62017
Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
СЄ Абламський
Наука і правоохорона, 226-231, 2017
62017
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2013.–№ 1 …, 2013
62013
Assessing the scope of legal immunity in modern legal science: the need for questioning under Ukrainian law
V Sokurenko, O Morhunov, S Ablamskyi
Journal of Liberty and International Affairs 9 (1), 265-276, 2023
52023
Ensuring the right to liberty and security of person in Ukraine and Cameroon: a comparative analysis in the area of criminal justice
N Nguindip, S Ablamskyi
Commonwealth Law Review Journal 6, 281-304, 2020
52020
Окремі питання захисту прав та законних інтересів особи на початку досудового розслідування
СЄ Абламський
Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення, 14-15, 0
5
Forensic examinations appointed at the investigation of crimes committed against journalists
VH Drozd, D Luchenko, SY Ablamskyi, VA Vatras
Amazonia Investiga.–2019.–Vol 8, No 24.–P. 130-137, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20