Follow
Serhii Bondarenko / Сергій Бондаренко / Сергей Бондаренко
Serhii Bondarenko / Сергій Бондаренко / Сергей Бондаренко
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at xtf.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Плазменные технологии в воспроизводимых источниках энергии
СВ Петров, СГ Бондаренко, ЕГ Дидык, АА Дидык
Энергетика и электрификация, 53-59, 2010
92010
Технологические аспекты интеркалирования графита серной кислотой
СГ Бондаренко, ЛА Рыкова, ГА Статюха, ИГ Черныш
Химия твёрд. топлива, 141-143, 1988
81988
Использование метода Бокса в задачах многокритериальной оптимизации
АГ Данилкович, СВ Брановицкая, СГ Бондаренко, ОВ Сангинова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4 (63)), 4-8, 2013
52013
ПЛАЗМЕННО-ДУГОВАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ
СВ Петров, Х Масато, ДИ Рубец, ОН Терещенко, СГ Бондаренко
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 14 …, 2014
32014
Багатокритеріальна оптимізація процесу дублення за модифікованим методом Хука–Дживса
СВ Брановицька, СГ Бондаренко, АГ Данилкович, ОВ Сангінова, ...
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2014
32014
Кінетика переестерифікації соняшникової олії при різних температурах
ОІ Василькевич, СГ Бондаренко, АР Старостін, МО Будько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 21-23, 2012
32012
Комп’ютерномікропроцесорна навчальна система розробки стратегій керування-Автоматика–2014: Матеріали 21-ї Міжнародної конференції з автоматичного управління, м. Київ, 23-27 …
СГ Бондаренко, ОВ Сангінова, СЛ Мердух, ПВ Козлов
К.: Вид-во НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка, 2014
22014
Оцінка впливу багатофункціональних присадок на експлуатаційно-технічні показники палива
ІВ Роїк, ОІ Василькевич, СГ Бондаренко, МБ Степанов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (6 (63)), 12-16, 2013
22013
Моделирование процесса плазменной газификации опасных и вредных отходов
СВ Петров, СГ Бондаренко, ЕГ Дидык, АА Дидык
Сб. трудов XXII Междунар. науч. конф.«Математические методы в технике и …, 2009
22009
Навчальна система побудови стратегій керування на базі мікропроцесорної техніки
РБ МЕДВЕДЄВ, СГ БОНДАРЕНКО, ОВ САНГІНОВА
ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, 31, 2008
22008
Компьютерно-интегрированная система мониторинга и прогнозирования качества водных объектов
ОВ Сангинова, СГ Бондаренко, ВК Андриюк
БГТУ, 2017
12017
Дипломне проектування бакалаврів за спеціалізацією" Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів"
ТВ Бойко, АМ Шахновський, ЮО Безносик, СГ Бондаренко, ОМ Фоглер, ...
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
12016
Досвід підготовки магістерських дисертацій за програмами співробітництва із дослідницькими інститутами НАН України
ТВ Бойко, ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва, СГ Бондаренко, ОО Квітка, ...
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
12016
Контур управления температурным режимом объекта на базе микропроцессорной техники
СГ Бондаренко, ОВ Сангинова, СЛ Мердух, ПД Головащенко, ...
НТУУ «КПІ», 2014
12014
Моделювання поведінки повітряної бульбашки в полі стаціонарного дугового розряду
СВ Петров, СГ Бондаренко, ДІ Рубець, ОВ Саванчук, ВА Янюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (5 (63)), 23-29, 2013
12013
Моделювання поведінки повітряної бульбашки в полі стаціонарного дугового розряду
СВ Петров, СГ Бондаренко, ДІ Рубець, ОВ Саванчук, ВА Янюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (5 (63)), 23-29, 2013
12013
Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги
НС Астратов, СГ Бондаренко, ОМ Мовчанюк, ТД Филипчак
ВПІ НТУУ" КПІ", 2008
12008
Інформаційні технології. Домашня контрольна робота
СГ Бондаренко, АМ Шахновський, ОВ Сангінова
КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2022
2022
Оптимізація процесів керування біологічного очищення стічних вод
ОВ Сангінова, НМ Толстопалова, СГ Бондаренко, ВК Янкаускайте
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2021
2021
Досвід використання сервісу Google Classroom для дистанційного навчання
СГ Бондаренко, АМ Шахновський, ОВ Сангінова
Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20