Подписаться
Іванова Олена Валентинівна
Іванова Олена Валентинівна
старший викладач кафедри Лінгводидактики
Подтвержден адрес электронной почты в домене op.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Использование Google-сервисов при обучении учащихся начального этапа русскому языку как иностранному
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, ЕВ Иванова, ОВ Іванова
Русистика и современность: литературоведение, языкознание, лингводидактика …, 2021
22021
Контроль знань іноземних студентів з мови (елементарний рівень) за допомогою тестування на сайті Online Test Pad
ГЄ Прісовська, ОВ Іванова
Мова, 80-88, 2019
22019
Використання інформаційно-комунікативних технологій на платформі Online Test Pad при оцінюванні знань іноземних студентів інженерних спеціальностей на початковому етапі навчання
О Іванова
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
12018
Прісовська Галина Євгенівна©
ОВ Іванова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2022
2022
Проблеми створення інтерактивних онлайн курсів мовної підготовки для студентів-іноземців рівня А0-А1
Г Прісовська, О Іванова
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2022
2022
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОК-СПРИНТЕРОК НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
О Іванова
Редакційна колегія, 83, 2022
2022
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО ЯЗЫКУ (ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ) С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА САЙТЕ ONLINE TEST PAD
ГЄ ПРІСОВСЬКА, ОВ ІВАНОВА
Мова, 80-88, 2019
2019
Використання інтерент-платформи Online Test Pad на етапі перевірки знань іноземних студентів інженерних спеціальностей початкового етапу навчання
ЕВ Иванова, ОВ Іванова
Матеріали XI Міжнародна наук.-практ. конф.: Інформаційна освіта та …, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ РОБОТОТЕХНІКИ
А Білецький, Л Борисова, М Брандес, О Дуда, О Іванова, В Карабан, ...
ББК 80я43 Н 34, 102, 2016
2016
ТЕРМІНИ ЯК КЛЮЧОВІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
В Комісаров, Я Ряцкер, В Акуленко, Л Андрієнко, О Андрієвська, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12022220, 0
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ РОБОТОТЕХНІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
О Вакуленко, А Дяков, О Дуда, О Іванова, В Карабан, І Квитко, Т Кияк, ...
Редакційна колегія, 127, 0
ПІЗНАВАЛЬНО-ПОШУКОВА РОБОТА НА УРОКАХ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
О ІВАНОВА
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 59, 0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Г Прісовська, О Іванова
СЕКЦІЯ № 1/SECTION №, 132, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13