Подписаться
Сергій Вавренюк
Сергій Вавренюк
Механізми державного управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Закордонний досвід державного управління розвитком фізичної культури і спорту
СА Вавренюк
ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014
222014
Государственное регулирование реформирования высшего образования Украины на современном этапе
Вавренюк
Науковий журнал «Східний часопис безпекових студій» 2 (2), 15-24, 2018
18*2018
Проблеми та напрямки досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України.
Вавренюк
Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне …, 2018
152018
Роль виховних функцій фізичної культури і спорту серед студентської молоді: державноуправлінський аспект
СА Вавренюк
Інвестиції: практика та досвід, 138-140, 2015
152015
Державне управління виховним процесом в закладах вищої освіти України: монографія
ВП Садковий, СМ Домбровська, ВО Шведун, СА Вавренюк
Харків: НУЦЗУ, 2019
132019
Вплив процесу євроінтеграції на підготовку молоді в системі вищої освіти України
Вавренюк
Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне …, 2018
122018
Механізми державного управління розвитком фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах України
СА Вавренюк
Дис. к. іст. н. Харків, 202, 2015
112015
Організаційно-правовий механізм державного управління вищою освітою України
Вавренюк
Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне …, 2019
102019
Проблемні питання підготовки висококваліфікованих кадрів вищої школи
Вавренюк
Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне …, 2018
102018
Европейские тенденции развития последипломного образования
Вавренюк
Polish journal of science: збірник наукових праць. – випуск №9., 29-32, 2018
102018
Державне регулювання фізичної культури та спорту в Україні
В Домбровська, Палюх
Національний університет цивільного захисту України, 2020
92020
Базові моделі державного управління системою вищої освіти України
Вавренюк
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування …, 2019
92019
Механізм мобільності студентів як засіб підвищення якості освіти в Україні
Вавренюк
Публічне управління та адміністрування в Україні: науковий жур-нал, 23-27, 2018
92018
Сучасний стан та проблеми дворівневої структури в системі вищої освіти України.
Вавренюк
Право та державне управління: збірник на-укових праць. - 3(2). – Запоріжжя …, 2018
92018
Розвиток освіти в Україні в контексті ризиків та викликів
СА Вавренюк
Публічне урядування: зб. наук. праць. К.: Вид-во ДП «Виробничий дім «Персонал, 2018
92018
Генезис організаційно-правового забезпечення державного управління фізичним вихованням молоді на теренах України
СА Вавренюк
Державне будівництво [Електронне наукове фахове видання]., 2014
92014
Теоретико-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом в Україні
СА Вавренюк
Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014
92014
Ефективність реалізації державної політики в сфері вищої освіти.
Вавренюк
Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр …, 2019
82019
Історія проведення реформи вищої освіти в Європі
Вавренюк
Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне …, 2019
82019
Проблеми та розвиток процесу державної акредитації закладів вищої освіти в Україні
Вавренюк
Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук пр …, 2018
82018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20