Подписаться
Костянтин Петренко
Костянтин Петренко
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
Економіка та суспільство, 260, 2017
1332017
Триботехніка
ДП Журавель, ОЮ Новік, АМ Бондар, КГ Петренко
Курс лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти …, 2019
272019
Особливості управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 131-135, 2009
232009
Технічний сервіс мехатронних систем: навчально-методичний посібник для самостійної роботи
АМ Бондар, АН Бондарь, ДП Журавель, ДП Журавель, ОЮ Новик, ...
Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021
182021
Основи управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 96, 2009
132009
Обоснование комплексного показателя износостойкости материалов
ВБ Юдовинский, ДП Журавель, ГП Петренко
Научные тр. ТДАТА, 2007
92007
Роль дисципліни «Триботехніка» в підготовці магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування»
ДП Журавель, ДП Журавель, КГ Петренко, КГ Петренко
52019
Триботехніка: посібник до лабораторно-практичних робіт
ДП Журавель, ДП Журавель, ОЮ Новик, АЮ Новик, АМ Бондар, ...
Люкс, 2019
42019
Распределение средств специальной силовой подготовки в процессе тренировочного занятия гимнастов старших разрядов: Автореф. дис.. канд. пед. наук. М., 1979.-24 с.
КГ Петренко
41979
Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання
О Бондар, В Джевага, Є Джевага
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 42-48, 2019
32019
Деякі аспекти ліквідації неплатоспроможного банку
ОА Швагер, КГ Петренко, КГ Петренко
ДВНЗ" Ужгородський національний університет", 2017
32017
ВИДИ ТА ХАРАКТЕР ТРАВМ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ
К ПЕТРЕНКО
Фізична активність, здоров’я і спорт, 20-27, 2011
32011
Показатели функционального состояния нервно-мышечного аппарата гимнастов при различных вариантах чередования снарядов
ЮВМ В. И. Чукарин, К. Г. Петренко
Теория и практика физической культуры, С. 13, 1978
3*1978
Розвиток навчально-пізнавальних інтересів та мотиву шкільної тривожності молодших школярів у різних системах навчання
КО Петренко, ОК Дусавицький
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
Драматизація на уроках англійської мови
К Петренко
студентського наукового товариства, 212, 2011
12011
Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у підготовчому періоді тренувального циклу
КГ Петренко, ТП Осадців, О БУБЕЛА
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2010
12010
Кафедрі теорії і методики гімнастики ЛДІФК—60 років
К Петренко, О Бубела, А Сениця
Physical Education Theory and Methodology, 22-26, 2006
12006
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції
КО Самойчук, КО Самойчук, ВФ Ялпачик, ВФ Ялпачик, СВ Петриченко, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Оцінка біологічних та енергетичних властивостей насіння соняшника
КГ Петренко, КГ Петренко, ДП Журавель, ДП Журавель
2020
Теоретичні дослідження теплотехнічних процесів сушіння насіння соняшника
КГ Петренко, КГ Петренко, ДП Журавель, ДП Журавель
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20