Follow
Світлана Вихор
Світлана Вихор
доцент кафедри педагогіки ТНПУ ім. В. Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.
СТ Вихор
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
902006
Гендерне виховання: паралелі крізь століття
СТ Вихор
Збірник наукових праць «Наука і сучасність»/Вихор СТ–Логос, 82-89, 2003
292003
Гендерне виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку
СТ Вихор
Вихор Світлана Теодозіїна.–Тернопіль, 2006.–203 с, 2005
72005
Гендерне виховання учнiв старшого пiдлiткового та раннього юнацького вiку: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 07/Вихор Свiтлана Теодозiївна.-Тернопiль, 2005.-268 с
СТ Вихор
62005
Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
С Вихор
Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки …, 2005
62005
Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України
СТ Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
32020
Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в реаліях сьогодення
Л Карнаух
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 218-223, 2013
32013
Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи
С Вихор
Українознавчий альманах, 35-35, 2010
32010
Підручники з історії для середніх і старших класів: ґендерний аналіз
С Вихор
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО
СТ Вихор, ОЯ Радченко
Гельветика, 2021
22021
Шляхи інтеграції жінки у Збройні Сили України: педагогічний аспект
С Вихор, О Топоренко
Актуальні питання гуманітарних наук, 282-294, 2016
22016
Ґендерний аналіз підручників з математики для 6 класу загальноосвітньої школи
В Світлана
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5376/427881/pedagogika …, 2011
2*2011
Особливості організації взаємодії між викладачем та студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання
ОЯ Радченко, СТ Вихор
12021
Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання
ОЯ Радченко, СТ Вихор
КПУ, 2021
12021
Український фольклор як засіб формування гендерної культури учнів молодшого шкільного віку
S Vykhor
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
СПІВПРАЦЯ СІМ'ї ТА ШКОЛИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
В Світлана
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
1*2015
Теорія і практика ґендерного аналізу підручників з історії для середніх і старших класів
С Вихор
Вісник Запорізького національного університету, 18-23, 2005
12005
Розвиток критичного мислення студентів
ОЯ Радченко, СТ Вихор
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Ціннісні засади освіти: реалії та проблеми
ОЯ Радченко, СТ Вихор
ФОП Паляниця ВА, 2022
2022
ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ОЯ Радченко, СТ Вихор
РЕДАКЦІНИЙ КОМІТЕТ, 143, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20