Світлана Вихор
Світлана Вихор
доцент кафедри педагогіки ТНПУ ім. В. Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.
СТ Вихор
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
822006
Гендерне виховання: паралелі крізь століття
СТ Вихор
Збірник наукових праць «Наука і сучасність»/Вихор СТ–Логос, 82-89, 2003
222003
Педагогічні умови формування гендерної культури молодших школярів у навчально-виховній діяльності початкової школи
ОВ Квас, СТ Вихор
102017
Гендерне виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку
СТ Вихор
Вихор Світлана Теодозіїна.–Тернопіль, 2006.–203 с, 2005
72005
Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
С Вихор
Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки …, 2005
72005
Гендерне виховання учнiв старшого пiдлiткового та раннього юнацького вiку: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 07/Вихор Свiтлана Теодозiївна.-Тернопiль, 2005.-268 с
СТ Вихор
62005
Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи
С Вихор
Українознавчий альманах, 35-35, 2010
42010
Підручники з історії для середніх і старших класів: ґендерний аналіз
С Вихор
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
СПІВПРАЦЯ СІМ'ї ТА ШКОЛИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
В Світлана
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
2*2015
Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в реаліях сьогодення
Л Карнаух
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 218-223, 2013
22013
Ґендерний аналіз підручників з математики для 6 класу загальноосвітньої школи
В Світлана
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5376/427881/pedagogika …, 2011
2*2011
Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України
С Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
Шляхи інтеграції жінки у Збройні Сили України: педагогічний аспект
С Вихор, О Топоренко
Актуальні питання гуманітарних наук, 282-294, 2016
12016
Теорія і практика ґендерного аналізу підручників з історії для середніх і старших класів
С Вихор
Вісник Запорізького національного університету, 18-23, 2005
12005
Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні
О Кікінежді, С Вихор, Г Жирська
2020
Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі
ОЯ Радченко, СТ Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Формування ґендерної стратегії в управлінні закладом загальної середньої освіти
СТ Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Етапи включення гендерної стратегії в управління закладом загальної середньої освіти
СТ Вихор, ГГ Колінець
Крок, 2019
2019
Використання інтерактивних технологій у діяльності групи продовженого дня
ТМ Талюш, СТ Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF THE STUDY OF MENTAL ARITHMETICS
СТ Вихор, ГГ Колінець
Sciences of Europe, 8-12, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20