Подписаться
Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна (L Felbaba‐Klushyna)
Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна (L Felbaba‐Klushyna)
Професор кафедри ботаніки Ужгородського національного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене uzhnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level
T Peterka, M Hájek, M Jiroušek, B Jiménez‐Alfaro, L Aunina, A Bergamini, ...
Applied Vegetation Science 20 (1), 124-142, 2017
842017
Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони
ЛМ Фельбаба-Клушина
Поліграфцентр" Ліра", 2010
182010
Продромус рослинностi Украïни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
172019
Еколого-ценотичні особливості та поширення Typha laxmannii Lepech та T. schuttleworthii Koch et Sond. на Закарпатті
ЛМ Фельбаба-Клушина
Український ботанічний журнал, 498-506, 2009
72009
Флора і рослинність боліт і водойм верхів’я басейну р
ЛМ Фельбаба-Клушина
Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони: автореф. дис …, 0
7
Різноманіття та ценотична структура трав’яних боліт Закарпатської низовини
ЛМ Фельбаба-Клушина
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
52008
Typha shuttleworthii in Ukraine and adjoining regions: tendencies of dynamics of distribution, ecological and coenotic peculiarities
LJ Felbaba-Klushina
42011
Охорона природи екосистеми верхів’я басейну р. Тиси (Закарпаття)
ЛМ Фельбаба-Клушина
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
42009
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae)− новий вид для флори Закарпаття
ЛМ Фельбаба-Клушина
42008
БІОЕКОЛОПЯ COLCHICUM AUTUMN ALE L. ТА МОНІТОРИНГ СТАНУ ЙОГО ПОПУЛЯЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
ЛМ ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА
41995
Сучасний стан та тенденції змін рослинного покриву болота Чорне Багно у Вулканічних Карпатах (Закарпаття)
ЛМ Фельбаба-Клушина
Фіторізноманіття Карпат: сучасний стан, охорона та відтворення: Матер …, 0
4
Продромус синтаксонів рослинності боліт і холодних джерел Українських Карпат (класи Scheuchzerio-Caricetea Fuscae Tx. 1937, Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al …
ЛМ Фельбаба-Клушина
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
32010
Осоково-сфагнові болота Чорногірського масиву (Українські Карпати): структура і тенденції змін
ЛМ Фельбаба-Клушина, СВ Гапон
32008
Льодовиковий релікт Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. в Українських Карпатах: місцезростання, екологічні та фітоценотичні особливості
ЛМ Фельбаба-Клушина
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
22010
Типологическая структура гидрофильного компонента растительного покрова украинских Карпат и Закарпатья
ЛМ Фельбаба-Клушина
Гидрофильный компонент в сравнительной флористике, 248-253, 2004
22004
Рослинність верхів’я долини Тиси (Закарпатська область): cучасний стан, фітоценорізноманітність, антропогенна трансформація, охорона
ПМ Устименко, ДВ Дубина, ЛМ Фельбаба-Клушина
ТОВ" ІВА", 2015
12015
Болота і водойми верхівя р. Тиса (Українські Карпати), перспективні для надання їм статусу Рамсарських угідь
ЛМ Фельбаба-Клушина
Біологічні системи, 76-81, 2015
12015
Фітоцинотична характеристика боліт і водойм Закарпаття, перспективних для надання їм статусу міжнародних Рамсарських угідь
ЛМ Фельбаба-Клушина
Екологія водно-болотних угідь і торфовищ. Київ, 262-267, 2013
12013
Сучасний стан, тенденції змін та шляхи збереження й відтворення біорізноманіття рослинного покриву Закарпатської низовини
ЛМ Фельбаба-Клушина
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
12009
Флористичні особливості Андрашівського озера (Закарпатська рівнина)
ЛМ Фельбаба-Клушина
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
12007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20