Подписаться
Ірина Баландіна
Ірина Баландіна
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Принципи формування потенціалу ресурсозбереження на підприємствах у сучасних умовах
ІС Баландіна
Бізнес Інформ,(11), 141-143, 2011
442011
Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві
НС Кондратенко, ІС Баландіна
Коммунальное хозяйство городов, 70-76, 2009
92009
The Neuromarketing ICT Technique for Assessing Buyer Emotional Fatigue.
A Galkin, O Prasolenko, K Chebanyuk, I Balandina, A Atynian, ...
ICTERI, 243-253, 2018
52018
Визначення заходів щодо ресурсозбереження та зниження втрат теплової енергії в будівлях і спорудах
ІС Баландіна
Коммунальное хозяйство городов, 128-133, 2010
52010
Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму та готельного господарства в Україні
АА Рябєв, ІС Баландіна
Бизнес Информ, 235-240, 2018
22018
Державне управління ресурсозбереженням в національному господарстві України (на матеріалах будівельної галузі)
ІС Баландіна
Економіка окремих країн і частин світу.: Харк. нац. ун-т ім. ВН Каразіна 20, 2014
22014
Конспект лекцій з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО»(для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101-«Готельно-ресторанна справа»).
АІ Усіна, ІС Баландіна, ІВ Сегеда
22012
Механізм управління ресурсозбереженням на підприємствах будівельної галузі Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал № 9, 2011 С. 90-93 [Електронний …
ІС Баландіна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/socJgum/sre/2011J6/index. htm, 2011
22011
Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід
ЛМ Крайнюк, ІЛ Полчанінова, ІС Баландіна
Проблемы экономики, 67-73, 2019
12019
УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДРУЧНИК
АА Рябєв, ІС Баландіна
12019
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку кемпінгів у Харківському регіоні
АА Рябєв, ІС Баландіна
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 97-103, 2017
12017
Формування системи ефективного використання ресурсів у будівництві
ІС Баландіна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 4–13-4–13, 2013
12013
Інструменти підвищення ефективності ресурсозбереження у будівництві
ІС Баландіна
Комунальне господарство міст, 200-207, 2012
12012
Соціально-економічні ознаки процесу ресурсозбереження на сучасному етапі розвитку суспільства
ІС Баландіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
Проблеми та напрямки організації СПА-туризму
АІ Усіна, ІВ Сегеда, ІС Баландіна, ТП Кононенко
Коммунальное хозяйство городов, 428-433, 2011
12011
Визначення комплексного показника енергоефективності для багатоповерхових будівель
ІС Баландіна
НТУ" ХПІ", 2010
12010
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕТОЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
НО Кондратенко, ІС Баландіна
Коммунальное хозяйство городов, 306-312, 2008
12008
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
І Баландіна
Наука і техніка сьогодні, 2022
2022
ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
ІС Баландіна
Журнал «Наукові інновації та передові технології» № 3, 5, 2022
2022
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИх ТЕОРЕТИЧНИх ДЕфІНІЦІй РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ІС Баландіна
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20