Дудко Павло Миколайович (Dudko Pavlo)
Дудко Павло Миколайович (Dudko Pavlo)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг
ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
72017
Формування інтеграційної сили бренда на засадах компонентної структуризації
ПМ Дудко, ОМ Ніфатова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
32017
МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ІІ Ляшко
Електронний науковий журнал, 156, 2017
12017
Сучасні тенденції розвитку бізнес-технологій у підприємництві
ПМ Дудко
Проблемы экономики, 2017
12017
переваги від впровадження системи HACCP на підприємствах харчової промисловості України
ДП Миколайович
Економіка,фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
12017
Стан та перспективи розвитку регіональної системи підприємництва в сфері вищої освіти
ЯВ Лісун, ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну …, 2016
12016
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM) НА ПІДПРИЄМСТВІ
П Дудко
Economic and law paradigm of modern society, 30-34, 2016
12016
Ризики підприємницької діяльності та їх мінімізація в ринковій економіці
ПМ Дудко, КЮ Палажченко
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні, 2019
2019
Тенденції розвитку студентських бізнес-інкубаторів в Україні
ПМ Дудко, А Опанасенко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR INTEGRATED BRANDING FUNCTIONING: CONTENT AND MANAGEMENT SPECIFICS
ОМ Ніфатова, ПМ Дудко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2018
2018
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ПМ Дудко, ЯІ Онофрійчук
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2018
2018
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
ПМ Дудко
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2018
2018
ЗАБЕЗпЕчЕННя РЕгуляТИвНОгО упРАвлІННя БРЕНДАМИ ІНТЕгРОвАНИх СТРукТуР БІЗНЕСу
ОМ Ніфатова, ПМ Дудко
Бизнес Информ, 2018
2018
Розвиток екологічного підприємства в рекреаційній сфері
ПМ Дудко, ЯВ Сом
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Реструктуризація та розвиток підприємств малого та середнього бізнесу
ПМ Дудко, ДР Левицька
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Теоретичні основи формування конкурентної позиції підприємства
ПМ Дудко, С Чжан
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Інтернет-технології як напрям удосконалення комунікаційної політики підприємства
ПМ Дудко, С Лю
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Підвищення ефективності рекламної компанії підприємств роздрібної торгівлі
ПМ Дудко, ЄО Кривонос
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Інституціональні засади функціонування інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління
ОМ Ніфатова, ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Управління інвестиційною діяльністю підприємства
ДВ Авраменко, ПМ Дудко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20