Дудко Павло Миколайович (Dudko Pavlo)
Дудко Павло Миколайович (Dudko Pavlo)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг
ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
82017
Формування інтеграційної сили бренда на засадах компонентної структуризації
ПМ Дудко, ОМ Ніфатова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
32017
Сучасні тенденції розвитку бізнес-технологій у підприємництві
ПМ Дудко
Проблеми економіки, 2017
12017
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM) НА ПІДПРИЄМСТВІ
П Дудко
Economic and law paradigm of modern society, 30-34, 2016
12016
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR INTEGRATED BRANDING FUNCTIONING: CONTENT AND MANAGEMENT SPECIFICS
ОМ Ніфатова, ПМ Дудко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2018
2018
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ПМ Дудко, ЯІ Онофрійчук
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2018
2018
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
ПМ Дудко
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2018
2018
Інституціональні засади функціонування інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління
ОМ Ніфатова, ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Управління інвестиційною діяльністю підприємства
ДВ Авраменко, ПМ Дудко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2017
2017
Аналіз методичних підходів до оцінки ефективності діяльності підприємства
ВВ Бармалюк, ПМ Дудко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2017
2017
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту як вагома складова оцінки фінансового потенціалу холдингових компаній
ПМ Дудко, ІВ Ржавічев
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні, 2017
2017
Планування технічного рівня виробництва на підприємстві
ПМ Дудко, НО Воронуха
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні, 2017
2017
Переваги та загрози від застосування методу QFD (структурування функції якості) на підприємстві
ПМ Дудко
Формування ринкових відносин в Україні, 2017
2017
переваги від впровадження системи HACCP на підприємствах харчової промисловості України
ДП Миколайович
Економіка,фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2017
2017
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
ПМ Дудко
Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V …, 2016
2016
Стан та перспективи розвитку регіональної системи підприємництва в сфері вищої освіти
ЯВ Лісун, ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну …, 2016
2016
Процес пристосування маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання (на прикладі швейних підприємств)
ДП Бєлік, ПМ Дудко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2016
2016
УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
НГ Гавриленко, МЮ Примак, ПМ Дудко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ, 52-55, 2016
2016
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
ІВ Яцук, МВ Степаненко, ПМ Дудко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ, 60-63, 2016
2016
Консалтингове забезпечення економічної безпеки бізнесу
І Карпенко, ПМ Дудко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20