Підписатись
Лідія Котляренко
Лідія Котляренко
професор, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Підтверджена електронна адреса в nuou.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини
ЯІ Федонюк, СІ Дубінін
Вінниця, НОВА КНИГА, 2010
92010
Морфофункціональні особливості гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні кадмію хлоридом
ЛТ Котляренко, ОЮ Ружицька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 114-116, 2013
42013
Модель психофізичної готовності майбутніх офіцерів до виконання завдань за призначенням
Н Височіна, Л Гуніна, ОВ Хацаюк, Л Котляренко, Р Головащенко, ...
Військова освіта.-2021.-№ 1 (43).-С. 24-42, 2021
32021
Особливості збирання у досудовому провадженні біологічних слідів людини
ЯВ Фурман, ВВ Юсупов, ЛТ Котляренко, РС Дмитрук
32016
Біологічні права людини: основи, реалії чи експеримент
ЛТ Котляренко
32015
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ІР Мисула, ГЯ Загричук, ЛБ Унольт, АГ Шульгай, ЯП Нагірний, ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 123, 2010
32010
Перспективи законодавчого забезпечення генетичної ідентифікації військовослужбовців
ЛТ Котляренко, АВ Кофанов
22021
Теоретико-методичні передумови формування системи рукопашної підготовки військовослужбовців-жінок із урахуванням досвіду країн блоку НАТО
Н Височіна, Л Гуніна, Л Котляренко, О Малахова, О Кириченко
Військова освіта, 59-75, 2020
22020
Новели законодавчого забезпечення генетичної (геномної) ідентифікації
ЛТ Котляренко
22019
Протидія наркоманії у Збройних силах України
ЛТ Котляренко
22017
Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом
ЛТ Котляренко, ОМ Ярема
Медична хімія, 44-47, 2011
22011
Структурно-функціональні зміни у дванадцятипалій кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою
ЛТ Котляренко, МС Гнатюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 27-32, 2008
22008
Оптимальні можливості ДНК-досліджень біологічних слідів (сучасний стан і перспективи розвитку)
ЛТ Котляренко
12020
Новели законодавства у сфері обігу наркотиків
ЛТ Котляренко, МП Щебельська
12017
Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію
МС Гнатюк, ЛТ Котляренко, ОЮ Ружицька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 42-45, 2012
12012
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології
ЛН Рибіцька, ЛБ Муц, ТВ Бігуняк, ЛТ Котляренко, ХЮ Недошитко, ...
Медична освіта, 2011
12011
Особливості використання інформаційних технологій на лекційних заняттях
ЛТ Котляренко, ІМ Кліщ, ІЯ Господарський, ЛВ Вронська, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 2010
12010
Зміни центральної гемодинаміки у період раннього відновлення після різних режимів фізичного навантаження
ОМ Бакуновський, ГВ Лук’янцева, СС Малюга, ЛТ Котляренко
1
ГЕНОМНА ІНФОРМАЦІЯ (ДНК) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ЛТ Котляренко, ВС Жеребко
2023
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЮНАКІВ
ЛТ Котляренко, ММ Копієвський
Рекомендовано Вченою радою навчально-наукового інституту фізичної культури …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20