Юлия Бакай
Юлия Бакай
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні
ЮЮ Бакай
Юлія Юріївна Бакай, 2010
112010
Особливості оподаткування акцизним податком пального в Україні
НІ Атаманчук, НС Хатнюк, НМ Борейко, ЮЮ Бакай
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., 2020
22020
Тьюторинг як інноваційна форма підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції
БЮ Юріївна
Scientific and pedagogic intership "Innovative methods for the organization …, 2020
2020
Щодо плати за землю під час карантинних заходів
БЮ Юріївна
Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями …, 2020
2020
Національна інфраструктура геопросторових даних України
БЮ Юріївна
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law 1, 1-17, 2020
2020
Щодо питань державної підтримки розвитку бджільництва
БЮ Юріївна
Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в …, 2020
2020
Правові засади запровадження інноваційних технологій в агробізнесі
ЮЮ Бакай
Юрайт, 2020
2020
As for the ownership right to the land of the Ukrainian people
B Y.Y.
European Journal of Law and Political Sciences, 3-9, 2020
2020
INTERNATIONAL AGRARIAN RECEIPTS AS A MECHANISM FOR FOREIGN INVESTMENT
A Starodubtsev, Y Bakai
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (33), 259-267, 2020
2020
FEATURES OF FUEL EXCISE TAX IN UKRAINE
NI Atamanchuk, NS Khatniuk, NМ Boreiko, YY Bakai
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (32), 76-86, 2020
2020
Конституційні засади аграрного права України
БЮ Юріївна
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років …, 2016
2016
Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні
БЮ Юріївна
Іванченко І. С., 2016
2016
Щодо питань реформування аграрної освіти України
БЮ Юріївна
Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого …, 2015
2015
Правове регулювання договору контрактації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: Міжнар. наук.-практ …, 2009
2009
Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект)
БЮ Юріївна
Підприємництво, господарство і право, 118-121, 2009
2009
Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Підприємництво, господарство і право, 54-57, 2009
2009
Про правове забезпечення вирощування та реалізації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Актуальні проблеми правового забезпечення національної продовольчої безпеки …, 2008
2008
Деякі питання удосконалення законодавства України про вирощування і реалізацію насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5-річ-чю …, 2008
2008
Правове регулювання вирощування та реалізації насіння соняшника: стан та перспективи
БЮ Юріївна
Українська наука ХХІ століття: Матеріали четвертої всеукраїнської науково …, 2008
2008
З історії виникнення та розвитку законодавства про вирощування та реалізацію насіння соняшника
БЮ Юріївна
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20