Богдан Іванович Нестерович/Bohdan Nesterovych, Bogdan Nesterowycz orcid.org/ 0000-0003-2042-3281
Богдан Іванович Нестерович/Bohdan Nesterovych, Bogdan Nesterowycz orcid.org/ 0000-0003-2042-3281
Винницкий государственный педуниверситет кафедра музыковедения и инструментальной подготовки
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичних ігор у навчально-виховній роботі з дітьми
Б Нестерович
Освіта Донбасу, С.54–58, 2007
202007
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної музично-виховної роботи з молодшими школярами
БІ Нестерович
автореферат дис.на здобуття ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04" Теорія …, 2009
192009
Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
ГС Тарасенко, БІ Нестерович
ВІСНИК Житомирського державного університетуту., 12-15, 2005
152005
Організація музично-виховної роботи з молодшими школярами в контексті компетентнісного підходу до педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів: методичний посібник
БІ Нестерович
Вінниця: ВДПУ, 2008
112008
Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школі
БІ Нестерович
Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015
62015
Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школі
БІ Нестерович
Вінниця: ФОП Данилюк В. Г. 1, 260 с., 2010
6*2010
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГО-ВИХОВНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
ГС Тарасенко, БІ Нестерович
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія …, 2005
52005
Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи
БІ Нестерович, АВ Береза
Вінниця: Нова книга,, 2011
4*2011
Музична гра як засіб активізації навчально-виховного процесу
Б Нестерович
Початкова школа, С.34-37, 1987
41987
Роль імпресивних та експресивних методів у фаховій підготовці вчителя музики
Б Нестерович
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2002
32002
Przyroda i kultura: aspekt współdziałania w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego
G Tarasenko, B Nesterowycz
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми …, 2017
2*2017
Методи фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з молодшими школярами // Професійно-художня освіта України.
Б Нестерович
Професійно-художня освіта України., С.36-39, 2008
22008
Музично-виховна робота в початковій школі : аксіологічний аспект
Б Нестерович
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2008
22008
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з молодшими школярами в контексті компетентнісного підходу до професійної освіти
Б Нестерович
Гуманізація навчально-виховного процесу : збірка наукових статей Слов …, 2008
22008
Творчий підхід до використання дитячих музичних інструментів у позакласній виховній роботі з молодшими школярами
Б Нестерович
Світ виховання, С.16-20, 2007
22007
Професійно-виховна самореалізація вчителя музики: досвід діагностики
Б Нестерович
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (Серія …, 2006
22006
Музично-виховна робота в початковій школі: реалії та перспективи оновлення
Б Нестерович
Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості …, 2005
22005
Проблема наступності художньо-естетичної підготовки майбутніх учителів музики в системі ступеневої педагогічної освіти
Б Нестерович
Науковий вісник Чернівецького університету, С.89-94, 2005
22005
Підготовка творчого вчителя початкових класів до музично-виховної роботи з молодшими школярами
Б Нестерович
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (Серія …, 2004
22004
Взаємозв’язок загальнопедагогічної і художньої підготовки вчителя музики до виховної роботи в школі
Б Нестерович
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2002
2*2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20