Підписатись
Надія Борисівна Писаренко, Надежда Борисовна Писаренко, Nadiia B. Pysarenko
Надія Борисівна Писаренко, Надежда Борисовна Писаренко, Nadiia B. Pysarenko
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністративне право : підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький, ІВ Бойко, ОТ Зима, ВВ Зуй, ...
Право, 2010
452*2010
Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення)
НБ Писаренко, ВА Сьоміна
Право, 2011
712011
Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення)
НБ Писаренко, ВА Сьоміна
Право, 2012
482012
Засади адміністративного судочинства (сучасний український контекст)
Н Писаренко
162019
Адміністративне право
ЮП Битяк
152013
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України
ЮП Битяк, НБ Писаренко
Юрінком Інтер, 2012
14*2012
Система адміністративного права
ЮП Битяк, ІВ Бойко, НБ Писаренко
Право України, 173-183, 2017
112017
Концептуальні основи адміністративного судочинства в Україні
НБ Писаренко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019
92019
Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії
НБ Писаренко
Вісник Національної академії правових наук України, 214-228, 2016
92016
До питання про сутність адміністративного процесу
НБ Писаренко
Журнал східноєвропейського права, 141-145, 2015
92015
Розмежування юрисдикції судів щодо вирішення спорів за участю суб’єктів владних повноважень
Н Писаренко
Право України, 59-64, 2011
92011
Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації
НБ Писаренко
Вісник Національної академії правових наук України 25 (1), 134-145, 2018
82018
Адміністративний процес та адміністративне судочинство: до питання про співвідношення правових категорій
НБ Писаренко
Адміністративне право і процес, 269-276, 2015
82015
До питання про особливості формування вітчизняної концепції адміністративного процесу
НБ Писаренко
Адміністративне право і процес, 202-215, 2015
72015
Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та принципи адміністративного судочинства
Н Писаренко
Право України, 55-76, 2019
62019
Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб’єктів владних повноважень
ЮП Битяк, НБ Писаренко
Право України, 78-81, 2006
62006
Історія розвитку адміністративної юстиції в Україні
НБ Писаренко
Державне будівництво і місцеве самоврядування, 112-117, 2003
52003
Окремі аспекти реалізації права на справедливий суд у провадженні в справах про адміністративні правопорушення
НБ Писаренко
Журнал східноєвропейського права, 61-69, 2015
42015
Деякі питання розгляду судами справ за участю органів та посадових осіб місцевого самоврядування
Н Писаренко, І Бойко
Вісник Вищого адміністративного суду України, 78-86, 2014
42014
Реалізація громадянами права на судовий захист у відносинах за участю Служби безпеки України
ЮП Битяк, НБ Писаренко
Проблеми законності, 226-233, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20