Подписаться
Непша О.В. Nepsha O.V
Непша О.В. Nepsha O.V
ст. викл. кафедри географії та туризму МДПУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
942014
Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою
ОВ Непша, ГП Суханова
Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах: тези доповідей …, 2017
542017
Short-term forecast of fire in the premises based on modification of the Brown’s zero-order model
B Pospelov, E Rybka, O Krainiukov, O Yashchenko, Y Bezuhla, S Bielai, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (10), 112, 2021
482021
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
402014
Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою
ОВ Непша, МВ Купрєєнко, ВС Ушаков
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
362016
Структурні компоненти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах.
ОВ Котова, ОВ Непша
Науковий вісник Херсонського державного педагогічного університету. Серія …, 2018
302018
Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства
Л Прохорова, Т Зав’ялова, О Непша
302018
Про будову кіс Північного Приазов'я
OV NEPSHA
Геологічний журнал, ст. 44-50, 2013
302013
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
282014
Основні чинники деградації земель Запорізькій області
ВМ Іванова, ОВ Непша
Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ …, 2018
272018
Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали …, 2018
272018
Самоконтроль студентів під час занять фізичною культурою і спортом на секційних заняттях
МВ Купрєєнко, ОВ Непша
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер …, 2016
262016
Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша, ВП Воровка, ...
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
252014
Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Філософія здоров’я–здоровий спосіб життя–здорова нація».–Херсон: ДВНЗ «ХДАУ …, 2018
242018
Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу" Загальне землезнавство"
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова, ОВ Непша
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
222019
Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр …, 2018
222018
Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі
Л Прохорова, Т Зав’ялова, О Непша
Екологія–філософія існування людства: зб. наук. пр., 96-100, 2018
212018
Каховський магістральний канал як елемент меліоративного навантаження на природний ландшафт
ЛА Василюк, АВ Непша
Актуальные вызовы современной науки: сб. науч. трудов 5 (2), 127-132, 2017
212017
Peculiarities of amplitude spectra of the third order for the early detection of indoor fires
B Pospelov, E Rybka, O Dashkovska, S Harbuz, E Naden, S Hryshko, ...
Pospelov, B., Rybka E., Savchenko, A., Dashkovska, O., Harbuz, S., Naden, E …, 2022
192022
Ставлення студентів до фізичної культури і спорту як способу формування здорового способу життя
ОВ Котова, ОВ Непша, ОО Попазов
Актуальные научные исследования в современном мире 5 (1 (45)), 51-56, 2019
192019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20