Підписатись
Джужа Олександр Миколайович
Джужа Олександр Миколайович
Інші іменаDzhuzha Oleksandr, https://orcid.org/0000-0003-1347-4937
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримінологія: навч. посіб.
ЮФ Іванов, ОМ Джужа
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2006
2662006
Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством
OM Dz︠h︡uz︠h︡a
Атіка, 2009
992009
Кримінологія
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Вісник асоціації кримінального права України 1 (6), 471-473, 2016
88*2016
Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма: монографія
ОМ Джужа
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015
542015
Проблеми потерпілого від злочину (кримінологічний та психологічний аспекти): навч. посіб.
ОМ Джужа, ЄМ Моісеєв
К.: УАВС, 12, 1994
521994
Щодо можливості вивчення правових явищ з позицій синергетики
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов, РА Калюжний
Право і суспільство, 3-12, 2009
502009
Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник
ОМ Джужа, ЄМ Моісеєв, ВВ Василевич
К.: Атіка, 77, 2001
502001
Курс кримінології: Загальна частина: підручник
ОМ Джужа, ПП Михайленко, ОГ Кулик
К.: Юрінком Інтер, 2001
332001
Злочинець або особа, яка вчинила злочин (порівняльний аналіз)
ОМ Джужа, СВ Горлач
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 15-21, 2014
312014
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ОМ Джужа, АВ Савченко, ВВ Чернєй
I︠U︡rinkom Inter, 2016
292016
Профілактика злочинів: підручник
ОМ Джужа, ВВ Василевич, ОФ Гіда
К.: Атіка 720, 2011
272011
Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні
О Джужа, Д Голосніченко, А Кирилюк
Право України, 65-70, 2003
262003
Віктимологія на захисті прав і законних інтересів жертви злочину
ОМ Джужа
Право України, 133-138, 2002
252002
Актуальність кримінологічного дослідження екстремальних умов (ситуацій), що сприяють злочинності під час проведення антитерористичної операції
ОМ Джужа, АВ Гаркуша
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 27-36, 2014
242014
Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань: монографія
ІГ Богатирьов, ОМ Джужа, МП Ільтяй
Д.: Дніпропетровськ ун-т внут. справ, 2009
242009
Науково-практичний інтерес до становлення кримінально-виконавчої та кримінологічної політики України
ОМ Джужа
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 164-175, 2005
242005
Щодо механізму злочинної поведінки
О Джужа, В Василевич, А Кирилюк
Право України, 66-71, 2005
242005
Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу
ОМ Джужа, АВ Кирилюк
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією, 125-137, 2003
242003
Роль міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю
ОМ Джужа, ЮФ Іванов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 59-67, 2003
242003
Сучасний погляд на розвиток кримінології
ОМ Джужа, А Кирилюк
Право України, 97-101, 2003
232003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20