Підписатись
Джужа Олександр Миколайович / Dzhuzha Oleksandr / https://orcid.org/0000-0003-1347-4937
Джужа Олександр Миколайович / Dzhuzha Oleksandr / https://orcid.org/0000-0003-1347-4937
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримінологія: навч. посіб.
ЮФ Іванов, ОМ Джужа
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2006
2432006
Кримінологія
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Вісник асоціації кримінального права України 1 (6), 471-473, 2016
126*2016
Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством
OM Dz︠h︡uz︠h︡a
Атіка, 2009
842009
Щодо можливості вивчення правових явищ з позицій синергетики
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов, РА Калюжний
Право і суспільство, 3-12, 2009
502009
Проблеми потерпілого від злочину (кримінологічний та психологічний аспекти): навч. посіб.
ОМ Джужа, ЄМ Моісеєв
К.: УАВС, 12, 1994
491994
Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма: монографія
ОМ Джужа
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015
402015
Курс кримінології: Загальна частина: підручник
ОМ Джужа, ПП Михайленко, ОГ Кулик
К.: Юрінком Інтер, 2001
312001
Профілактика злочинів: підручник
ОМ Джужа, ВВ Василевич, ОФ Гіда
К.: Атіка 720, 2011
262011
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ОМ Джужа, АВ Савченко, ВВ Чернєй
I︠U︡rinkom Inter, 2016
252016
Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні
О Джужа, Д Голосніченко, А Кирилюк
Право України, 65-70, 2003
242003
Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу
ОМ Джужа, АВ Кирилюк
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією, 125-137, 2003
232003
Кримінально-виконавче право України
ОМ Джужа
Київ: Юрінком Інтер, 2002
232002
Актуальність кримінологічного дослідження екстремальних умов (ситуацій), що сприяють злочинності під час проведення антитерористичної операції.
О Джужа, А Гаркуша
222014
Злочинець або особа, яка вчинила злочин (порівняльний аналіз). Offender or the person who committed the crime (comparative analysis)
ОМ Джужа, СВ Горлач
222014
Щодо механізму злочинної поведінки
О Джужа, В Василевич, А Кирилюк
Право України, 66-71, 2005
222005
Роль міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю
ОМ Джужа, ЮФ Іванов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 59-67, 2003
222003
Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти): монографія
ЄМ Моісеєв, ОМ Джужа
К.: НТВ Правник–НАВСУ, 1998
221998
Сучасний погляд на розвиток кримінології
ОМ Джужа, АВ Кирилюк
Право України, 97-101, 2003
212003
Науково-практичний інтерес до становлення кримінально-виконавчої та кримінологічної політики України
ОМ Джужа
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 164-175, 2005
202005
Феномен–організована злочинність: Міжвідомчий наук.-дослід. центр при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Боротьба з організованою злочинністю (теорія і практика), 15-25, 2001
202001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20