Наталья Ковалева
Наталья Ковалева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання
НВ Ковальова
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2013
302013
Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity
O Andrieieva, V Kashuba, I Carp, T Blystiv, M Palchuk, N Kovalova, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2019
152019
Характеристика чинників, що лімітують упровадження позакласної роботи з фізичного виховання у старшій школі
О Андрєєва, Н Ковальова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 45-53, 2013
132013
Технологія проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників
О Андрєєва, Н Ковальова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2012 (2), 29-33, 2012
82012
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників у вільний час
НВ Ковальова, О Андрєєва
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. МП Драгоманова. Вип 7, 8-13, 2011
82011
Сучасні підходи до формування культури здоров'я студентів в процесі фізичного виховання
Н Єременко, Н Ковальова, С Бобренко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2019
72019
Аналіз проблем та перспектив впровадження оздоровчо-рекреаційної діяльності старшокласників в умовах загальноосвітнього закладу
О Андрєєва, Н Коваль, І Хрипко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 11-18, 2018
72018
Особливості проектування позакласної роботи старшокласників із фізичного виховання
Н Ковальова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
72012
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧО ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Н Ковальова
72011
Технологія проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників
Н Ковальова, О Андрєєва
Теорія і методика фіз. виховання і спорту, 29-34, 2012
62012
Характеристика рухової активності дітей молодшого шкільного віку
Н Єременко, Н Ковальова, С Бобренко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 49-55, 2019
42019
Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників
Н Ковальова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 62-67, 2017
42017
Оцінка ефективності оздоровчо-рекреаційної програми школярів старшого шкільного віку
Н Ковальова, В Підгайна
32016
Андрєєва О. Проблеми активiзацiї рекреацiйно-оздоровчої дiяльностi школярiв у вiльний час
О Андр, Н Ковальова
Науковий часопис НПУ iм.. МП Драгоманова. Серiя 7 (15), 8, 2010
32010
Вплив рухової активності на показники фізичного стану старшокласників
В Підгайна, Н Ковальова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2018
22018
Розробка оздоровчо-рекреаційної програми для старшокласників.
НВ Ковальова
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012
22012
Технологiя проектування позакласної роботи старшокласникiв з фiзичного виховання: дис.. канд. наук з фiз. виховання i спорту: 24.00. 02/Наталiя Володимирiвна Ковальова; НУФВСУ …
НВ Ковальова
22012
Профілактика стресу як складова здорового способу життя
НП Єременко, НВ Ковальова
Традиції та новації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної …, 2020
12020
Проблеми організації вільного часу як умови розвитку рекреаційної діяльності старшокласників
ОВ Андрєєва, НВ Ковальова
Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту: зб. наук. пр.–2011.–Вип 91, 24-26, 2011
12011
Attitude of first mature ages to zumba dance aerobics
НВ Ковальова, НП Єременко, ВО Ковальов
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20