Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин
Х. : Право, 2009
1652009
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік
Х. : Право, 2002
165*2002
Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика)
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2013
192013
Теорія держави і права : підручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ЛЛ Богачова
Харків : Право, 2014
18*2014
Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві
ЛЛ Богачова, LL Bogacheva
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 56-70, 2011
62011
Нормативно-правовий договір як джерело національного та європейського права
Л Богачова, Людмила
Право і суспільство. - Режим доступа: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua …, 2015
32015
Система європейського та національного права
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства: Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2012
3*2012
Джерела європейського та національного права
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2012
32012
Вплив європейського права на розвиток національних правових систем
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2009
22009
Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації)
ЛЛ Богачова
12013
Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова характеристика).
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2016
2016
Нормативно-правові акти як джерело національного та європейського права
ЛЛ Богачова
Альманах міжнародного права, 2016
2016
Правова експертиза нормативно-правових актів як складник нормотворчого процесу
ЛЛ Богачова
Юридичний науковий електронний журнал. - Режим доступу: http://lsej.org.ua …, 2016
2016
Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (загальнотеоретична характеристика)
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
2015
Механізм вирішення колізій між європейським і національним правом (теоретичні аспекти)
ЛЛ Богачова
Юридичний науковий електронний журнал. - Режим доступу: http://lsej.org.ua …, 2015
2015
Юридична деонтологія : підручник / за заг. ред. О. В. Петришина
ОВ Петришин, СП Погребняк, ЛЛ Богачова
Харків : Право, 2014
2014
Правознавство : базовий підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ЛЛ Богачова, ВВ Жернаков, СМ Прилипко
Харків : Фоліо, 2014
2014
Вплив права Ради Європи на національну правову систему України
ЛЛ Богачова
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 56-68, 2014
2014
Тематика курсових робіт з теорії держави і права: електронне видання: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство" для …
ОВ Петришин, ЛВ Авраменко, ІО Биля-Сабадаш, ЛЛ Богачова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
The principle of legal certainty in european and national law (meaningful response)
ЛЛ Богачова
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 70, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20