Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин
Х. : Право, 2009
1322009
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік
Х. : Право, 2002
132*2002
Теорія держави і права : підручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ЛЛ Богачова
Харків : Право, 2014
39*2014
Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика)
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2013
232013
Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві
ЛЛ Богачова, LL Bogacheva
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 56-70, 2011
92011
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав людини
ЛЛ Богачова
Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в …, 2004
52004
Нормативно-правовий договір як джерело національного та європейського права
Л Богачова, Людмила
Право і суспільство. - Режим доступа: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua …, 2015
42015
Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації)
ЛЛ Богачова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 47-60, 2013
32013
Система європейського та національного права
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства: Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2012
3*2012
Джерела європейського та національного права
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2012
32012
Вплив європейського права на розвиток національних правових систем
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2009
22009
Нормативно-правові акти як джерело національного та європейського права
ЛЛ Богачова
Альманах міжнародного права, 2016
12016
Правова експертиза нормативно-правових актів як складник нормотворчого процесу
ЛЛ Богачова
Юридичний науковий електронний журнал. - Режим доступу: http://lsej.org.ua …, 2016
12016
Вимоги до підзаконного нормативно-правового акта як офіційного документа
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
2017
Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова характеристика).
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2016
2016
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ
ВС Смородинський, ГА Гончаренко, МВ Цвік, ОМ Музичук, ...
2015
Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (загальнотеоретична характеристика)
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
2015
Механізм вирішення колізій між європейським і національним правом (теоретичні аспекти)
ЛЛ Богачова
Юридичний науковий електронний журнал. - Режим доступу: http://lsej.org.ua …, 2015
2015
Юридична деонтологія : підручник / за заг. ред. О. В. Петришина
ОВ Петришин, СП Погребняк, ЛЛ Богачова
Харків : Право, 2014
2014
Правознавство : базовий підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ЛЛ Богачова, ВВ Жернаков, СМ Прилипко
Харків : Фоліо, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20