Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин
Х. : Право, 2009
2062009
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік
Х. : Право, 2002
206*2002
Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика)
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2013
402013
Теорія держави і права : підручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ЛЛ Богачова
Харків : Право, 2014
36*2014
Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві
ЛЛ Богачова, LL Bogacheva
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 56-70, 2011
142011
Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації)
ЛЛ Богачова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 47-60, 2013
112013
Нормативно-правові акти як джерело національного та європейського права
ЛЛ Богачова
Альманах міжнародного права, 2016
52016
Нормативно-правовий договір як джерело національного та європейського права
Л Богачова, Людмила
Право і суспільство. - Режим доступа: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua …, 2015
52015
Джерела європейського та національного права
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2012
52012
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав людини
ЛЛ Богачова
Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в …, 2004
52004
Загальна теорiя держави i права: Пiдручник та iн.; за ред. МВ Цвiка, ВД Ткаченка, ОВ Петрiшина
МВ Цвiк, ВД Ткаченко, ЛЛ Богачова
52002
Система європейського та національного права
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства: Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2012
3*2012
Оприлюднення нормативно-правового акта як стадія підзаконного нормотворчого процесу
Л Богачова
Порівняльно-аналітичне право, 18-21, 2017
22017
Правова експертиза нормативно-правових актів як складник нормотворчого процесу
ЛЛ Богачова
Юридичний науковий електронний журнал. - Режим доступу: http://lsej.org.ua …, 2016
22016
Вплив європейського права на розвиток національних правових систем
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2009
22009
Вимоги до підзаконного нормативно-правового акта як офіційного документа
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
12017
Вплив права Ради Європи на національну правову систему України
ЛЛ Богачова
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 56-68, 2014
12014
ФУНКЦІЇ ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ FUNCTIONS OF SUBORDINATE RULEMAKING IN MECHANISM OF LEGAL REGULATION
ЛЛ Богачова
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 0
1
СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ
ЛЛ Богачова, АО Іванюк
ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 9, 2020
2020
ДІЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ЧАСІ
ЛЛ Богачова
Прикарпатський юридичний вісник 1 (3 (28)), 10-13, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20