Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Людмила Леонидовна Богачёва, Людмила Леонідівна Богачова
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин
Х. : Право, 2009
1482009
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік
Х. : Право, 2002
148*2002
Теорія держави і права : підручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ЛЛ Богачова
Харків : Право, 2014
51*2014
Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика)
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2013
292013
Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві
ЛЛ Богачова, LL Bogacheva
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 56-70, 2011
112011
Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації)
ЛЛ Богачова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 47-60, 2013
92013
Нормативно-правовий договір як джерело національного та європейського права
Л Богачова, Людмила
Право і суспільство. - Режим доступа: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua …, 2015
52015
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав людини
ЛЛ Богачова
Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в …, 2004
52004
Загальна теорія держави і права: підручник [для студентів 3-14 юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів]/за ред. МВ Цвіка, ВД Ткаченка, ОВ Петришина
МВ Цвік, ВД Ткаченко, ЛЛ Богачова
Х.: Право, 2002
52002
Система європейського та національного права
ЛЛ Богачова
Теорія і практика правознавства: Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2012
3*2012
Джерела європейського та національного права
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2012
32012
Нормативно-правові акти як джерело національного та європейського права
ЛЛ Богачова
Альманах міжнародного права, 2016
22016
Правова експертиза нормативно-правових актів як складник нормотворчого процесу
ЛЛ Богачова
Юридичний науковий електронний журнал. - Режим доступу: http://lsej.org.ua …, 2016
22016
Вплив європейського права на розвиток національних правових систем
ЛЛ Богачова
видавництво" Право", 2009
22009
Оприлюднення нормативно-правового акта як стадія підзаконного нормотворчого процесу
Л Богачова
Порівняльно-аналітичне право, 18-21, 2017
12017
ДІЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ЧАСІ
ЛЛ Богачова
Прикарпатський юридичний вісник 1 (3 (28)), 10-13, 2019
2019
Вимоги до підзаконного нормативно-правового акта як офіційного документа
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
2017
Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова характеристика).
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2016
2016
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ
ВС Смородинський, ГА Гончаренко, МВ Цвік, ОМ Музичук, ...
2015
Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (загальнотеоретична характеристика)
ЛЛ Богачова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20