Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Л.А.; Petrenko, Liudmyla
Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Л.А.; Petrenko, Liudmyla
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ІА Павленко, ЛА Петренко
Агросвіт, 3-11, 2014
232014
Життєві цикли інновацій
ЛА Петренко
Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид., 2012
172012
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко, НП Гончарова, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту,, 2000
162000
Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes
ЛА Петренко, ЛА Петренко, АО Приходько, АА Приходько
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
142018
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ЛА Петренко, ІА Павленко
Інвестиції: практика і досвід, 12–15, 2014
122014
Формування професійної компетентності майбутніх учителів математики: теоретичний аспект
С Петренко, Л Петренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 208-218, 2018
92018
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
82011
Інновації в рослинництві: актуальні напрями та показники ефективності впровадження
ЛА Петренко, ЛА Петренко, РВ Шевченко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2019
72019
Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія
АП Наливайко
АП Наливайко ОМ Гребешкова, ЛП Батенко та ін.− К.: КНЕУ, 2014
72014
Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
ЛА Петренко
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2007
72007
Оцінювання рівня організації управління підприємством
ЛА Петренко, ЛА Петренко, ММ Трейтяк, ММ Трейтяк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
62015
Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців
ЛА Петренко, ЛА Петренко, ВВ Семко, ВВ Семко, ДА Юшкова, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
52018
Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія
ГО Швиданенко
І. А. Павленко, ЛА Петренко, 0
5
Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів
ІА Павленко, ИА Павленко, ЛА Петренко, ЛА Петренко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві
НВ Радука, ЛА Петренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
32011
Логіка еволюції узагальнюючих макроекономічних показників
ЛА Петренко, ЛА Петренко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
Тенденції розвитку та впровадження інновацій підпрємствами сфери рітейлу
ЛА Петренко, ЛА Петренко, АЮ Проскокова, АЮ Проскокова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
22020
Економiка пiдприємства: теорiя i практика: зб. матерiалiв V Мiжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р., Київ/ред.: ГО Швиданенко, ОС Федонiн, ОI Олексюк; ДВНЗ" Київ. нац …
ГО Швиданенко, ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
22014
Основні тенденції розвитку експортоорієнтованих сироробних підприємств України
ЛА Петренко, ЛА Петренко
Черкаський державний технологічний університет, 2006
22006
Формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій в умовах економіки знань
ЛА Петренко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20