Подписаться
Nataliia Zabiiaka (ORCID: 0000-0003-2837-5317)
Nataliia Zabiiaka (ORCID: 0000-0003-2837-5317)
Другие именаНаталія Забіяка
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив технологічних параметрів на ефективність виділення водню шляхом розчинення алюмінієвого сплаву АК7
НА Забіяка, ВБ Байрачний, НО Руденко, ЮА Желавська
Osnovy, Warszawa, Polska, 2019
52019
Моделювання технологічних параметрів синтезу водню розчиненням сплаву АК7 в лужних розчинах
БІ Байрачний, НА Забіяка, ВБ Байрачний, НО Руденко, СА Лещенко
Colloquium-journal, 55-58, 2020
42020
Влияние кинетических параметров на производительность выделения водорода из щелочно-хлоридных растворов
НА Забияка
Державне підприємство" Український науково-технічний центр металургійної …, 2019
42019
Вплив кінетичних параметрів на ефективність виділення водню шляхом розчинення сплаву АК7 в лужних розчинах з домішками активаторів
НА Забіяка, ВБ Байрачний
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
32019
Хімічний цикл синтезу водню з використанням сплавів алюмінію для отримання екологічно безпечного тепла в енергетиці
НА Забіяка, ВБ Байрачний
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
32017
Металевий хімічний цикл синтезу водню для потреб енергетики
НА Забіяка, ВБ Байрачний
ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 18-21, 0
3
Визначення фізико-хімічних характеристик магнітної рідини при реалізації методу на основі електромагнітного перетворювача
ЄВ Пироженко, ВВ Себко, ВГ Здоренко, ВМ Бабенко, НА Забіяка
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2022
22022
Вплив технолопчних параметрiв на ефективтсть видшення водню шляхом розчинення алюмтевого сплаву АК7
НА Забiяка, ВБ Байрачний, НО Руденко, ЮА Желавська
Colloquium-journal, 2019
22019
Дослідження оптимального складу електроліту на швидкість отримання водню в лужному розчині
НА Забіяка, ВБ Байрачний
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
22019
Корозійне розчинення алюмінієвих сплавів в виробництві водню для потреб енергетики
НА Забіяка, НО Руденко, ВБ Байрачний, БІ Байрачний, ВМ Дідоренко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2019
22019
Использование сплавов алюминия для электрохимического получения водорода из щелочно-хлоридных растворов
БИ Байрачный, ЮА Желавская, АИ Пилипенко, НА Руденко
БГТУ, 2019
22019
Отримання водню взаємодією сплаву алюмінію марки АК-7, активованого добавками NaOH та NaCl, з водою
НА Забіяка, ВБ Байрачний
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
22018
Отримання водню за допомогою алюмінієвого сплаву в лужних розчинах
НА Забіяка, ВБ Байрачний
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Моделирование параметров растворения алюминиевого сплава АК-7 в щелочных растворах для синтеза водорода
ВБ Байрачный, НА Забияка, СГ Желавский, ЛН Бондаренко
БГТУ, 2017
22017
Алюмодеполяризаційний синтез водню в розчинах гідроксиду натрію
НО Руденко, НА Забіяка, ВБ Байрачний
Тези доп. ХІІІ всеукр. конф. молодих вчених та студ. з актуальних питань …, 0
2
Получение водорода растворением алюминиевых сплавов в щелочно-хлоридных растворах
БИ Байрачный, НА Руденко, ЮА Желавская, НА Забияка
Стратегия качества в промышленности и образовании, 32-35, 0
2
Comparative analysis of the impact of synthetic additives and phosphatide concentrate on the adhesive properties of road petroleum bitumen
IO Lavrova, IM Demidov, GM Cherkashina, VV Lebedev, NA Zabiyaka
Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2023 1, 18-25, 2023
12023
Реактори періодичної дії з індукційним нагріванням для здійснення хімічних реакцій
НА Забіяка, АМ Клімова, ЄЄ Дужак, ДО Буряк
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2022
12022
INFLUENCE OF KINETIC PARAMETERS ON HYDROGEN RELEASE BY INTERACTION OF AK7 ALLOY WITH ALKALINE-HALOGENIDE SOLUTION
NA Zabiiaka, NA Kanunnikova, NO Bukatenko
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 42021199, 2021
12021
Матеріало-заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці
НА Забіяка
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20