Підписатись
Захарін В'ячеслав Васильович, Zakharin Vyacheslav (ORCID:0000-0002-4157-644X)
Захарін В'ячеслав Васильович, Zakharin Vyacheslav (ORCID:0000-0002-4157-644X)
Поліський національний університет, доцент кафедри внутрішньої патології, акушерства, хірургії і
Підтверджена електронна адреса в polissiauniver.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Профілактика патології родів і післяродового періоду
АС Ревунець, ГП Грищук, ВВ Захарін
Вісник Сумського національного аграрного університету, 102-105, 2007
142007
Біохімічний склад крові корів-первісток до і після родів
ВВ Захарін
Збірник наукових праць ЛНАУ. Серія Ветеринарні науки, 64-68, 2008
82008
Ефективність застосування тканинного препарату фетоплацентату для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів
ГМ Калиновський, ВВ Захарін, ЛП Афанасієва
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
72015
Система управління безпекою продуктів харчування (HACCP) в умовах ТОВ «Еком’ясо Полісся»
ВЗ Трохименко, МІ Дідух, ТІ Ковальчук, ВВ Захарін, ЛМ Безверха
The International Scientific Periodical Journal «Modern Scientific …, 2020
62020
Vykorystannia kharchovykh dobavok u kovbasnomu vyrobnytstvi ta yikh vplyv na orhanizm liudyny
V Trokhymenko, L Kalchuk, M Didukh, T Kovalchuk, V Zakharin
Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, Seriia «Tvarynnytstvo …, 2018
52018
Корекція перебігу отелення у нетелей і післяотельного періоду в корів-первісток
ГМ Калиновський, ВВ Захарін, ВВ Гончаренко
Полісся, 2013
52013
Перебіг родів та післяродового періоду у корів-первісток
ВВ Захарін
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009
52009
Перебіг отелення у нетелей і післяотельного періоду у корівпервісток
ВВ Захарін
Вісник ДАЕУ.–2007.–Вип 2 (19), 18-24, 0
5
Відтворювальна здатність свиноматок великої білої породи за використання біологічно активних препаратів «Глютам 1М» та «Стимулін-вет»
ВВЗ Л. М. Безверха, В. З. Трохименко
Аграрна наука та харчові технології 1 (Вип. 1 (104)), С. 94–101., 2019
32019
Біотехнологічний вплив фетоплацентату, сапоніту і сірки на перебіг отелення та післяотельного періоду в корів
ВВ Захарін, ГП Грищук, АС Ревунець
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
32017
The prolonged effect of GLUTAM 1M biologically active preparation on dairy productivity and milk quality of cows
V Trokhymenko, T Kovalchuk, V Bidenko, V Zakharin, О Pylypchuk
HACCP Consulting, 2022
22022
Biotechnological features of production and quality assessment of lactose-free yoghurt.
V Trokhymenko, M Didukh, T Kovalchuk, V Bidenko, V Zakharin
Scientific Journal'Animal Science & Food Technologies' 12 (4), 2021
22021
Биотехнологическая оценка морфофункционального статуса неонатальных телят, полученных от коров-первотелок
ВВ Захарин, ГП Грищук, АС Ревунец
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2019
22019
Біотехнологічна ефективність застосування тканинного препарату Фетоплацентат при затриманні плодових оболонок, гострому і хронічному ендометриті у корів
ВВ Захарін, ГМ Калиновський, ГП Грищук
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 205-215, 2016
22016
Фізіологічний статус нетелів чорно-рябої породи, вирощених в умовах впливу на організм малоінтенсивного іонізуючого випромінювання
ВВ Захарін, ВВ Захарин
Сумський національний аграрний університет, 2005
22005
Dynamics of clinical symptoms of damage to the shin of newborn Ukraini-an red dairy breed under industrial exploitation conditions
SO Sidashova, BV Gutyj, IM Popova, VL Shnaider, VV Zakharin, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 6 (1), 95-101, 2023
12023
Morphological and biochemical parameters of blood and peroxidation state in water buffalo transition period
H Hryshchuk, I Chala, L Yevtukh, O Pinsky, A Revunets, Y Kovalchuk, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (2), 261-267, 2021
12021
Частота затримання посліду, субінволюції та ендометриту в корів
ОС Машко, ВВ Захарін
ББК 48 С 91, 110, 2020
12020
Акушерсько-гінекологічна диспансеризація корів ФГ «Грін Дорф»
ЯС Семенюк, ВВ Захарін
ББК 48 С 91, 134, 2020
12020
Ефективність використання тканинного препарата Метрофет М для синхронізації статевої охоти у корів
ГВВ Прус В. М., Шеремет С.І., Захарін В.В.
Тваринництво України 2 (2019), С. 20–23, 2019
1*2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20