Подписаться
Литвиненко Микола Антонович
Литвиненко Микола Антонович
Селекційно-генетичній інститут - Національній центр насіннєзнавства та сортовивчення
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы
ВВ Хангильдин, НА Литвиненко
Науч.-техн. бюл. ВСГИ 39, 8, 1981
2001981
Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці
МА Литвиненко
Насінництво: наук.-вироб. журн, 90, 2010
802010
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
502004
Association of dioxin and other persistent organic pollutants (POPs) with diabetes: epidemiological evidence and new mechanisms of beta cell dysfunction
V De Tata
International journal of molecular sciences 15 (5), 7787-7811, 2014
462014
Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України
МА Литвиненко
Автореф….. докт. с.-г. наук 6 (05), 2001
462001
Джерела історії України XVIII ст
МА Литвиненко
Вид-во. Харківського університету, 1970
461970
Яровизаційна потреба та фоточутливість сучасних генотипів озимої м’якої пшениці
АФ Стельмах, МА Литвиненко, ВІ Файт
Збірник наукових праць.-Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 118-127, 2004
362004
Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН
МА Литвиненко, ОІ Рибалка
МА Литвиненко, ОІ Рибалка, 3-6, 2007
322007
Корекція моделі сорту озимої м’якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв’язку зі змінами клімату
МА Литвиненко
Вісник Білоцерківського державного аграрного ун-ту: зб. наук. праць.–Біла …, 2008
272008
Селекційне вдосконалення зернових культур
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 30-32, 2006
272006
Джерелознавство історії Української РСР
ВМ Довгопол
Гол. вид-во Видавничого об'єднання," Вища школа", 1986
221986
Основні віхи науково-дослідної роботи в історії відділу селекції та насінництва пшениці
МА Литвиненко
Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту, 9-21, 2002
202002
Связь темпов осеннего и ранневесеннего роста и развития растений с продуктивностью и морозостойкостью у озимой пшеницы
НА Литвиненко, ВВ Козлов
Технологии возделывания зерновых колосовых культур и проблемы их селекции …, 1990
191990
Селекция на повышение адаптивного потенциала озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко
Вестник сельскохозяйственной науки, 98-106, 1990
191990
Роль селекции в повышении потенциала продуктивности и улучшении других признаков и свойств озимой пшеницы в степи УССР
ФГ Кириченко, АВ Нефедов, НА Литвиненко
Селекция пшеницы на юге Украины.—Одесса. ВСГИ, 10-18, 1980
191980
Генетический анализ α-амилазы зерна пшеницы
АИ Рыбалка, ОП Боделан, НА Литвиненко
Генетика 25 (12), 2187-2198, 1989
181989
Досягнення в селекції пшениці озимої м’якої
СП Лифенко, МА Литвиненко
Вісник аграрної науки 12, 15-16, 2000
172000
Генетические и селекционные аспекты использования озимых гексаплоидных тритикале в селекции озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко, НГ Максимов
Селекція і насінництво, 15-33, 2008
162008
100-year history of the development of bread winter wheat breeding programs
МА Литвиненко
152016
Удосконалення програми селекції сортів озимої м’якої пшениці універсального типу для умов Півдня України
МА Литвиненко
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту.–НЦНС.–2010.–Вип 16 …, 2010
152010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20