Підписатись
Литвиненко Микола Антонович
Литвиненко Микола Антонович
Селекційно-генетичній інститут - Національній центр насіннєзнавства та сортовивчення
Підтверджена електронна адреса в sgi.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы
ВВ Хангильдин, НА Литвиненко
Науч.-техн. бюл. ВСГИ 39, 8, 1981
1851981
Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці
МА Литвиненко
Насінництво: наук.-вироб. журн, 90, 2010
642010
Association of dioxin and other persistent organic pollutants (POPs) with diabetes: epidemiological evidence and new mechanisms of beta cell dysfunction
V De Tata
International journal of molecular sciences 15 (5), 7787-7811, 2014
452014
Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України
МА Литвиненко
Автореф….. докт. с.-г. наук 6 (05), 2001
422001
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
402004
Джерела історії України XVIII ст
МА Литвиненко
Vydav. Kharkivsʹkoho Universytetu, 1970
371970
Яровизаційна потреба та фоточутливість сучасних генотипів озимої м’якої пшениці
АФ Стельмах, МА Литвиненко, ВІ Файт
Збірник наукових праць.-Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 118-127, 2004
342004
Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН
МА Литвиненко, ОІ Рибалка
МА Литвиненко, ОІ Рибалка, 3-6, 2007
262007
Селекційне вдосконалення зернових культур
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 30-32, 2006
242006
Генетический анализ α-амилазы зерна пшеницы
АИ Рыбалка, ОП Боделан, НА Литвиненко
Генетика 25 (12), 2187-2198, 1989
201989
Селекция на повышение адаптивного потенциала озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко
Вестник сельскохозяйственной науки, 98-106, 1990
191990
Корекція моделі сорту озимої м’якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв’язку зі змінами клімату
МА Литвиненко
Вісник Білоцерківського державного аграрного ун-ту: зб. наук. праць.–Біла …, 2008
182008
Связь темпов осеннего и ранневесеннего роста и развития растений с продуктивностью и морозостойкостью у озимой пшеницы
НА Литвиненко, ВВ Козлов
Технологии возделывания зерновых колосовых культур и проблемы их селекции …, 1990
181990
Джерелознавство історії Української РСР
ВМ Довгопол
Гол. вид-во Видавничого об'єднання," Вища школа", 1986
181986
Роль селекции в повышении потенциала продуктивности и улучшении других признаков и свойств озимой пшеницы в степи УССР
ФГ Кириченко, АВ Нефедов, НА Литвиненко
Селекция пшеницы на юге Украины.—Одесса. ВСГИ, 10-18, 1980
181980
Селекція і генетика пшениці в Україні. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть
СП Лифенко, МА Литвененко
К.: Логос 2, 319-336, 2001
162001
Генетические и селекционные аспекты использования озимых гексаплоидных тритикале в селекции озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко, НГ Максимов
Селекція і насінництво, 15-33, 2008
152008
Основні віхи науково-дослідної роботи в історії відділу селекції та насінництва пшениці
МА Литвиненко
Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту, 9-21, 2002
152002
Геногеографія алелів гліадин-і глютенінкодуючих локусів українських сортів озимої м’якої пшениці
ОМ Благодарова, МА Литвиненко, ЄА Голуб
Зб. наук. праць СГІ-НАЦ НАІС. Одеса, 179-193, 2004
142004
Вплив довгочасної селекції на зміну врожайності та господарських ознак озимої м’якої пшениці
МА Литвиненко, ОО Крайнов, ВМ Пильнєв
Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні та сільськогосподарські науки …, 2001
142001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20