Подписаться
Сокуренко Валерій Васильович  / Sokurenko V. V.
Сокуренко Валерій Васильович / Sokurenko V. V.
Другие именаValerii Sokurenko, http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
ВВ Сокуренко
Дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: спец, 12, 2002
562002
Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореферат дисертації
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
52*2016
Права людини як фундаментальна цінність
ВВ Сокуренко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
202016
Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності
В Сокуренко, Д Швець, В Уваров
Наука і освіта = Science and Education, С. 85-91, 2018
19*2018
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2001.-№ 1 …, 2001
192001
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
ВВ Сокуренко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
17*2017
Assessing the scope of legal immunity in modern legal science: the need for questioning under Ukrainian law
V Sokurenko, O Morhunov, S Ablamskyi
Journal of Liberty and International Affairs 9 (1), 265-276, 2023
132023
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців
ВВ Сокуренко
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в …, 2015
122015
Загальна характеристика адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
ВВ Сокуренко, АО Стрижак
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2021.-№ 2 …, 2021
11*2021
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Української революції
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків : ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с. - ISBN 978-966-1685-67-2, 2017
112017
Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони
ВВ Сокуренко
Visegrad Journal on Human Rights, С. 177–182., 2014
112014
Особливості організації оборони в Україні
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 3.-С. 172-177, 2017
102017
Реформа правоохоронної системи як уособлення практичної реалізації вектора безпеки Стратегії сталого розвитку "Україна-2020"
ВВ Сокуренко
Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону, 2016
10*2016
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
VV Sokurenko
Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs 74 (3), 11-19, 2016
102016
Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 2.-С. 159-166, 2017
92017
Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія
ВВ Сокуренко
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015, 2015
92015
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області: монографія
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
82017
Проблеми оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування у справах про фінансове шахрайство
ВВ Сокуренко, СС Чернявський
Науковий вісник КНУВС, 246-255, 2010
82010
Перспективні напрями оптимізації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських
ВВ Сокуренко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2018
72018
Training of law enforcement officers in Kharkiv: 100 years of history (1917–2017): to the 100th anniversary of the events of the Ukrainian Revolution
VV Sokurenko, OM Bandurka, VA Grechenko
Golden Mile, 2017
72017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20