Гугнин В.П.
Гугнин В.П.
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метрологічне забезпечення та повірка засобів вимірювальної техніки фізичних величин
ВП Гугнін
ВП Гугнін, ГО Оборський.–К.: Наука і техніка.–2011.–220 с, 2011
102011
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
42014
Основи метрології та вимірювальної техніки
ВП Гугнін
Одеса: Астропринт, 2003
42003
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-53, 2016
22016
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborsky, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 70-73, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
НТУ" ХПИ", 2015
22015
Условия применения магнитных датчиков виброперемещений
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ВП Гугнин
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
Статична модель стійкості процесу різання прецизійних конічних отворів
АА Оргіян, АМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
Метрологічне забезпечення за повірка засобів вимірювальної техніки фізичних величин
ВП Гугнін, ГО Оборський
Издательство АО БАХВА, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11