Davydova Anastasiya, Давыдова Анастасия, Давыдава Анастасія
Davydova Anastasiya, Давыдова Анастасия, Давыдава Анастасія
Белорусский государственный университет, филологический факультет, кафедра классической филологии
Verified email at bsu.by
TitleCited byYear
Праблематызацыя культурнай памяці ў літаратуразнаўчых даследаваннях (на прыкладзе лацінамоўных твораў Г. Пельгрымоўскага)
АУ Давыдава
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины …, 2019
2019
Сімвалічная прастора Вялікага Княства Літоўскага ў творчасці Гальяша Пельгрымоўскага
АУ Давыдава
Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя …, 2017
2017
Літаратурная традыцыя ў лацінамоўным творы Г. Пельгрымоўскага «Epistola ad Dominum Theodorum Skuminum»
АУ Давыдава
Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання …, 2017
2017
Літаратурная спадчына Гальяша Пельгрымоўскага: спецыфічная практыка эстэтычнага пазнання на мяжы эпох Рэнесансу і Барока
АУ Давыдава
Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей …, 2017
2017
Герменеўтыка ў філасофіі і філалогіі
АУ Давыдава
Метадалогія літаратурных даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для …, 2016
2016
Структурна-семантычныя варыянты фразеалагізмаў-біблеізмаў у беларускай мове
АУ Давыдава
Минск: Изд. центр БГУ, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6