Шульга Михайло Васильович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 187, 1998
1941998
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
К.: Ін Юре, 460, 2008
542008
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
522005
Актуальнi проблеми правового регулювання земельних вiдносин в сучасних умовах
МВ Шульга
431998
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
332013
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, НП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 2004.—368 с, 2004
312004
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга, 2005
272005
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
231998
Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 06
МВ Шульга
Автореф. д... ра юрид. наук, 1998
211998
Земельне право України
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл/ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ …, 2008
112008
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення:[навч.-практ. посіб.]
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
Х.: ТОВ «Одіссей, 63, 2004
112004
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
М Шульга
видавництво" Право", 2004
112004
Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений
МВ Шулъга
Вопросы языкознания, 118, 1983
101983
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
92012
Соціальний ареал життя особистості
М Шульга
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 20-23, 2002
92002
До питання про природноресурсове право
МВ Шульга, ЛВ Лейба
Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення …, 2015
82015
Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації
М Шульга
Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві 2, 19-30, 2012
82012
Деструкція влади (замість післямови)/Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг [за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги]
М Шульга
К.: Інститут соціології НАН України, 463-483, 2008
82008
Самовільне зайняття земельної ділянки
М Шульга
Юридичний вісник України, 15-24, 2004
82004
Громадянська самоідентифікація населення України
М Шульга
Політичний портрет України. Бюлетень фонду “Демократичні ініціативи”.–2001 …, 2001
82001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20