Шульга Михайло Васильович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 187, 1998
2181998
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
К.: Ін Юре, 460, 2008
682008
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
672005
Развитие морфологической системы имени в русском языке
МВ Шульга
Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2003
572003
Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
МВ Шульга
Я. Мудрого. ñ Х, 1998
521998
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, АП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 6-7, 2004
442004
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
422013
Державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів
ПФ Кулинич, ВІ Семчик, МВ Шульга
Земельне право України. Академічний курс: підруч.–К.: Вид. Дім «Ін Юре 600, 2008
252008
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
251998
Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
241998
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга, 2005
172005
Основи екології та екологічного права
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем'яненко
Бойчук ЮД, Шульга МВ, Цалін ДС, Дем’яненко ВІ: С.: ВТД,«Університетська книга, 2004
152004
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення:[навч.-практ. посіб.]
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
МВ Шульги. Харків: Одіссей, 2004
152004
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
М Шульга
видавництво" Право", 2004
152004
Земельне право України
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл/ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ …, 2008
122008
Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений
МВ Шулъга
Вопросы языкознания, 118, 1983
121983
Деструкція влади (замість післямови)/Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг [за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги]
М Шульга
К.: Інститут соціології НАН України, 463-483, 2008
112008
Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації
М Шульга
Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві 2, 19-30, 2012
102012
Земельний кодекс України:[науково-практичний коментар].
МВ Шульга
Х.: Одіссей, 2008
102008
Самовільне зайняття земельної ділянки
М Шульга
Юридичний вісник України, 15-24, 2004
102004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20