Подписаться
Постова Валентина Вікторівна / Завальнюк Валентина Вікторівна / Valentyna Postova / Zavalniuk V.
Постова Валентина Вікторівна / Завальнюк Валентина Вікторівна / Valentyna Postova / Zavalniuk V.
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ / Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ВВ Завальнюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
182016
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу
В Постова
Економіка та суспільство, 2021
142021
Системний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування
ІВ Левицька, ВВ Постова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 158-169, 2016
142016
Розробка методики проектування маркетингової підсистеми в системі стратегічного управління інноваціями
ВВ Завальнюк
Причорноморські економічні студії, 112-116, 2016
142016
Особливості формування та підтримка іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу
ВВ Постова, АВ Лук’янець
Підприємництво та інновації, 63-67, 2020
132020
ФАКТОРИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
ВВ Завальнюк
Міжнародний науковий журнал" Науковий огляд" 9 (10), 20-28, 2015
102015
Методика проектування підсистеми менеджменту в системі стратегічного управління підприємствами
ВВ Завальнюк
Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове …, 2016
92016
Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування
ІВ Левицька, ВВ Постова
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 103-108, 2016
92016
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ВВ ЗАВАЛЬНЮК
ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1 (5), 182-185, 2013
92013
Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг
МО Рябенька, ВВ Постова
Ефективна економіка. 2021.№ 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4. 110, 2021
72021
Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv restorannoho biznesu [Strategic management of the development of restaurant business enterprises]
IV Levytska, VV Postova
Molodyi vchenyi, 42, 2017
62017
Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Basic concepts and significance of increasing …
IV Levytska, VV Postova
Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii 4 (04), 1, 2016
62016
Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства
ІВ Левицька, ВВ Завальнюк
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 199-205, 2013
62013
НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В Постова
Інновації та технології в сфері послуг і харчування 1 (5), 27-32, 2022
52022
Покращення процесу обслуговування споживачів шляхом просування послуг підприємства ресторанного бізнесу через інтернет
В Постова
Економіка та суспільство, 2022
52022
Crisis management of restaurant business in modern conditions
A Klymchuk, V Postova, O Moskvichova, I Hryhoruk
Journal of Environmental Management & Tourism 12 (4), 977-985, 2021
52021
Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу
ІВ Левицька, ВВ Постова
Молодий вчений, 271, 2017
52017
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ВВ Завальнюк
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1 (9), 104-108, 2014
42014
Особливості становлення концепції ресторанів формату «FAST CASUAL»
ВВ Постова
Економіка і регіони, 21-25, 0
4
Особливості розвитку нових форматів закладів ресторанного господарства в Україні
ВВ Постова
Економіка та управління підприємствами. 2022. Вип. 65. С. 98-103, 2022
32022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20