Швець Людмила Василівна  / Швець Л.В. / Shvets Ludmila / Швец Людмила Васильевна
Швець Людмила Василівна / Швець Л.В. / Shvets Ludmila / Швец Людмила Васильевна
Вінницький національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation
M Pylypets, L Shvets
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні проблеми …, 2019
12019
Дослідження пластичності алюмінієвих сплавів при вальцюванні заготовок в умовах, наближених до ізотермічних
СО Скрябін, ВІ Музичук, ЛВ Швець
ВНТУ, 2007
12007
Обґрунтування параметрів робочих органів дискового поворотного плуга
ЛВ Швець
Матеріали XXI Міжнарод. наук. конф.„Сучасні проблеми землеробської механіки …, 2020
2020
Смуговий підсів трав пасовищ
ЛП Середа, ЛВ Швець, ОО Труханська
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-Вінниця: ВНАУ, 2020.-Вип. 1 (108).-С. 5-13., 2020
2020
Удосконалення струшувача плодознімального
ЛВ Швець
Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ, 2020.-№ 3 (98).-С. 56-64., 2020
2020
Діагностування техніки для рослинництва. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 208 …
ЛВ Швець, ОО Труханська
Затверджена на засіданні навчально-методичної комісії Вінницького …, 2020
2020
Конструкційні матеріали і технології
РВ Будяк, ЕК Посвятенко, ЛВ Швець, ГА Жученко
навч. посіб.-Вінниця: Барановська ТП, 2020.-240 с./Рек. ВР ВНАУ, як навч …, 2020
2020
Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation= Характеристики та термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів
M Pulupec, L Shvets
ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1 st …, 2020
2020
Експлуатація та обслуговування машин. ІІ частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів другого …
ЛВ Швець, ПГ Завальнюк
2020
Експлуатація та обслуговування машин. І частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів другого магістерського рівня вищої …
ЛВ Швець, ПГ Завальнюк
2020
Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство
ВМ Бандура, ЮБ Паладійчук, ВМ Пришляк, ЛВ Швець, ОВ Холодюк, ...
Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних …, 2020
2020
METHODS OF EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL RESEARCH OF METAL IN THE CENTER OF DEFORMATION DURING HOT COMPRESSION HEATING
L Shvets
The Scientific Heritage, 54-75, 2020
2020
Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20–Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208–«Агроінженерія»
ВМ Бандура, ЛП Середа, ДГ Кондратюк, ЮБ Паладійчук, ЛВ Швець, ...
2019
Технічний сервіс в АПК. Том І.
ЛВ Швець, ЮБ Паладійчук, ОО Труханська
2019
Механізація лісогосподарських робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 205-Лісовеове господарство.
ЛВ Швець
2019
Механізація садово-паркових робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 206-Садово-паркове господарство
ЛВ Швець
2019
Універсальна машина для обрізки дерев (Пат. на корисну модель№ 121770)
ЛВ Швець, ОО Труханська
Пат. 121770 UA, МПК A01G 23/08.-№ u 2017 07392; заявл. 12.07. 2017; опубл …, 2019
2019
Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм Пат. 115391
ЛВ Швець
Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм Пат. 115391 UA, МПК A01K 5/00 …, 2019
2019
Механізація садово-паркових робіт. Частина 2. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів галузі знань 20–Аграрні науки і …
РВ Будяк, ЛВ Швець, ВВ Томчук
2018
Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів гал у зі знань 20–Аграрні науки і продовольство зі …
РВ Будяк, ЛВ Швець, ВВ Томчук
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20