Подписаться
Леся Височан
Леся Височан
Канд.пед.наук, доцент, кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ПНУ ім.В.Стефаника
Подтвержден адрес электронной почты в домене pu.if.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті використання нових педагогічних технологій: навчальна практика студентів
БА Максимчук, ОР Поляновська, СВ Чернюк, ЛМ Височан, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
362021
The ways to develop the health-saving competence of a future teacher
II Demchenko, BA Maksymchuk, YM Nifaka, LM Vysochan, NM Zlenko, ...
Journal of MP Drahomanov National Pedagogical University 15, 35-40, 2020
102020
Дидактичні основи побудови підручників з природничоматематичних дисциплін для початкових шкіл України (1958–1991 рр.)
ЛМ Височан
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2008, 2008
82008
Методика викладання природознавства: курс лекцій
ЛМ Височа
Навчальнометодичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 101, 0
7
Historical aspects of formation of value attitude to man in pupils of boarding schools of sports direction
LV Filonenko, SB Furduy, BA Maksymchuk, II Demchenko, LM Vysochan, ...
Scientific Journal of MP Drahomanov National Pedagogical University 15, 107-112, 2020
62020
Шляхи формування здорового способу життя в учнів початкових класів
ЛМ Височан
Молодий вчений, 84-86, 2014
52014
Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів
Л Височан
Гірська школа українських Карпат, 241-243, 2015
42015
Роль учителя початкових класів у розвитку здоров’язберігаючої педагогіки
Л Височан
Гірська школа Українських Карпат, 34-37, 2014
32014
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “Я У СВІТІ”
Л Височан
Молодь і ринок, 2019
22019
Впровадження інноваційних технологій в Концепцію Нової української школи на уроках природознавства
ЛМ Височан
Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI …, 2018
22018
ГРА, ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ" ПРИРОДОЗНАВСТВО" В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ЛМ Височан
Молодий вчений, 49-52, 2014
22014
Здоров’язберігаючий компонент діяльності вчителя початкових класів
Л Височан
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 41-49, 2014
22014
Система втілення багатоаспектного підходу в підвищенні педагогічної майстерності
ІА Максимчук, ОВ Вощевська, ОМ Сагач, ЛМ Височан, ЛМ Степаненко, ...
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
12021
Ґенеза і витоки розвитку природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні
Л ВИСОЧАН
Освітні обрії 51 (2), 7-11, 2020
12020
Структурне різноманіття педагогічних здібностей учителя початкової школи
ІІ Демченко, БА Максимчук, ОЛ Протас, АА Предик, ЛМ Височан, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
12020
Формування природничо-наукової компетентності майбутніх учителів початкової школи: дефінітивно-науковий дискурс
ЛМ Височан
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2020
12020
Розвиток методики викладання природознавства в початковій школі України за радянського періоду (20–80-ті рр. ХХ ст.)
Л Височан
Молодь і ринок, 2020
12020
Шляхи формування бережливого ставлення до природи в учнів початкової школи
ЛМ Височан
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО …, 2019
12019
Теоретичні основи виховання екологічної культури молодших школярів засобами краєзнавчого матеріалу
ЛМ Височан
Інноваційна педагогіка, 87-95, 2018
12018
Організаційно-дидактичні засади використання українського фольклору в навчально-виховному процесі гірської школи
Л Височан
Гірська школа Українських Карпат, 160-164, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20